2016.gads


10. oktobrī notikušā bezmaksas informatīvā semināra par daudzgadu prioritātēm un to izvirzīšanas lomu projektu pieteikumos ES programmā "Eiropa pilsoņiem" prezentācijas pieejamas šeit:  

Prezentācija par ES programmu "Eiropa pilsoņiem" un tās piedāvātajām iespējām ŠEIT

Prezentācija par ES programmas "Eiropa pilsoņiem" elektroniskās pieteikuma veidlapas  aizpildīšanas specifiku ŠEIT   

Pieaicinātā eksperta Edgara Engīzera prezentācija par prioritāšu izvirzīšanas lomu projektu pieteikumos tiks publicēta vēlāk.