2016.gads


Reģionālie semināri par ES programmu „Eiropa pilsoņiem”

Kultūras ministrijas ES programmas „Eiropa pilsoņiem” informācijas punkts aicina piedalīties bezmaksas informatīvajos semināros par programmu „Eiropa pilsoņiem”, kas tiek organizēti Dagdā, Kuldīgā, Cēsīs un Jelgavā.
                                                                                                                 
Bezmaksas semināri notiks 2016. gada:

22. novembrī, Dagdā – Dagdas vidusskolā (Mičurina iela 3a)
Semināra darba programma ŠEIT
Pieteikšanās aizpildot elektronisko pieteikuma veidlapu ŠEIT

5. decembrī, Kuldīgā – Kuldīgas Mākslas nama semināru zālē 3. stāvā
(1905. gada iela 6)
Semināra darba programma ŠEIT
Pieteikšanās aizpildot elektronisko pieteikuma veidlapu ŠEIT

7. decembrī, Cēsīs – Koprades mājā „Skola6” (Lielā Skolas iela 6)
Semināra darba programma ŠEIT
Pieteikšanās aizpildot elektronisko pieteikuma veidlapu ŠEIT

9. decembrī, Jelgavā – SILVA konferenču zālē 2.stāvā (Driksas iela 9)
Semināra darba programma ŠEIT
Pieteikšanās aizpildot elektronisko pieteikuma veidlapu ŠEIT

Mērķauditorija: Pašvaldības, NVO un citi interesenti, kuri vēlas veidot starptautisku sadarbību, iesaistoties projektos, kuros var piedalīties pilsoņi, jo programmas mērķu realizācijas gaitā var tikt padziļināta izpratne par kopīgo Eiropas vēsturi un vērtībām.

Pieteikšanās termiņš semināriem ir divas darba dienas pirms pasākuma norises datuma.

Aicinājums interesentiem pieteikties semināriem, jo nākamie reģionālie semināri tiks organizēti tikai 2017. gada nogalē.

Kontaktinformācija:
Kultūras ministrijas
ES programmas "Eiropa pilsoņiem" informācijas punkts Latvijā
tel.: 67330228 vai 67330289
eiropapilsonieme simbolskm.gov.lv
www.km.gov.lv/lv/eiropapilsoniem
www.facebook.com/eiropapilsoniem 

10. oktobrī notikušā bezmaksas informatīvā semināra par daudzgadu prioritātēm un to izvirzīšanas lomu projektu pieteikumos ES programmā "Eiropa pilsoņiem" prezentācijas pieejamas šeit:  

Prezentācija par ES programmu "Eiropa pilsoņiem" un tās piedāvātajām iespējām ŠEIT

Prezentācija par ES programmas "Eiropa pilsoņiem" elektroniskās pieteikuma veidlapas  aizpildīšanas specifiku ŠEIT   

Pieaicinātā eksperta Edgara Engīzera prezentācija par prioritāšu izvirzīšanas lomu projektu pieteikumos tiks publicēta vēlāk.