Pamatizvelne > Fondi un investīcijas > 2007. – 2013. plānošanas periods
  • ERAF
  • Ieguldījums Tavā nākotnē!
  • SpriszinaDebesistest

2007. – 2013. plānošanas periods


 

KM īstenotie ES Struktūrfondu projekti 

Nav nevienas ziņas

Arhīvs

Visas ziņas

 


Darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.prioritātes “Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskajai aktivitātei nodrošināšana” 3.4.3.pasākuma “Kultūrvides sociālekonomiskā ietekme” aktivitāšu statuss:

  • 3.4.3.1.aktivitātē “Nacionālas un reģionālas nozīmes daudzfunkcionālu centru izveide” projektu iesniegumu atlase ir noslēgusies;
  • 3.4.3.2.aktivitātē "Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošana" projektu iesniegumu atlase ir noslēgusies;
  • 3.4.3.3.aktivitātē “Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā” projektu iesniegumu atlase ir noslēgusies.

 


Vairāk informācijas:
ES fondu Vadošā iestāde: http://www.esfondi.lv
ES fondu Sadarbības iestāde: http://www.cfla.gov.lv

Finanšu piesaistes iespējas:http://www.esfinanses.lv/lv/a/sakums

 
KM mājas lapas sadaļa „ES struktūrfondi”
finansēta no Kultūras ministrijas projekta
„Tehniskā palīdzība Eiropas Savienības fondu atbildīgajai iestādei Latvijā”
( vienošanās Nr.VSID/TP/CFLA/11/01/014 ) finanšu līdzekļiem
Uz augšu