Kultūras ministrija izsludina konkursu „Par iespēju pretendēt uz radošo darbnīcu „Cité Internationale des Arts Parīzē 2017. gadā”


Pieteikumus jāiesniedz līdz 2016.gada 12. oktobrim plkst. 17:00, Kultūras ministrijā Dokumentu pārvaldības nodaļā, 1.stāvā, 12.kabinetā, Kr. Valdemāra ielā 11a, Rīgā, LV – 1364, darba laikā no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 8.30 līdz 17:00, vai nosūtot to pa pastu uz adresi K.Valdemāra ielā 11 a, Rīgā, LV-1364 (pasta zīmogs  - 2016.gada 12.oktobris).


Pieteikumu atvēršanas datums un vieta: ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām. Informāciju par nolikumu un dalību konkursā var saņemt pa tālruni 67330264 vai iesniedzot rakstveida pieprasījumu, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām.


Konkursa nolikums

Pieteikuma anketa

Darbnīcas iekšējie noteikumi


   

Konkursu arhīvs

Uz augšu