Pamatojoties uz Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās kārtības likuma Pārejas noteikumu 3.punktu un likuma „Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām” 57.5 pantu, Kultūras ministrija izsludina pieteikumu konkursu profesionālajām radošajām organizācijām un profesionālo radošo organizāciju apvienībām, kuras ir reģistrētas Kultūras ministrijā, finansējuma piešķiršanai no valsts budžeta 2016.gadam konkrētu, ar valsts kultūrpolitiku saistītu, mērķu īstenošanai.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā, Rīgā Valdemāra iela 11a, 2.stāvā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00

Pieteikumi jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā līdz 2016. gada 27. maijam plkst. 17:00., nogādājot tos personīgi vai nosūtot pa pastu – Kr.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, LV – 1364 (pasta zīmogs – 2016. gada 27.maijs).

Pieteikumu atvēršanas datums un vieta: ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām. Informāciju par nolikumu un dalību konkursā var saņemt pa tālruņiem 67330261 vai iesniedzot rakstveida pieprasījumu, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām.

Konkursa nolikums
Pieteikuma veidlapa

 


Kultūras ministrija saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu un Ministru kabineta 2014.gada 17.jūnija noteikumiem Nr.317 „Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz un publisko līdzdarbības līgumus, kā arī piešķir valsts budžeta finansējumu privātpersonām valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai un uzrauga piešķirtā finansējuma izlietojumu” izsludina konkursu „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu latviešu diasporas mākslas saglabāšanai un izstādīšanai Latvijā”. 
Ar konkursa nolikumu var iepazīties Kultūras ministrijas mājas lapā www.km.gov.lv, kā arī līdz pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām – Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamentā Rīgā, Z.A.Meierovica ielā 14, 4.stāvā darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00.


Pieteikumi jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā līdz 2016.gada 30.maija plkst. 17:00, nogādājot tos personīgi vai nosūtot pa pastu – Kr.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, LV – 1364 (pasta zīmogs – 2016.gada 30.maijs).


Pieteikumu atvēršanas datums un vieta: ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām. Informāciju par nolikumu un dalību konkursā var saņemt pa tālruni 67330325 vai iesniedzot rakstveida pieprasījumu, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām.


Konkursa nolikums

Pieteikuma veidlapa

Līdzdalības līguma projekts

Izdevumu tāmes veidlapa


Kultūras ministrija saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu un Ministru kabineta 2014.gada 17.jūnija noteikumiem Nr.317 „Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz un publisko līdzdarbības līgumus, kā arī piešķir valsts budžeta finansējumu privātpersonām valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai un uzrauga piešķirtā finansējuma izlietojumu” izsludina konkursu „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā”.

 
Ar konkursa nolikumu var iepazīties Kultūras ministrijas mājas lapā www.km.gov.lv, kā arī līdz pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām – Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamentā Rīgā, Z.A.Meierovica ielā 14, 4.stāvā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00.


Pieteikumi jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā līdz 2016.gada 8.marta plkst. 17.00, nogādājot tos personīgi vai nosūtot pa pastu – Kr.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, LV – 1364 (pasta zīmogs – 2016.gada 8.marts).


Pieteikumu atvēršanas datums un vieta: ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām. Informāciju par nolikumu un dalību konkursā var saņemt pa tālruni 67330311 vai iesniedzot rakstveida pieprasījumu, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām.

Konkursa nolikums

Pieteikuma veidlapa

Līdzdarbības līguma projekts

Izdevumu tāmes veidlapaKultūras ministrija saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu un Ministru kabineta 2014.gada 17.jūnija noteikumiem Nr.317 „Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz un publisko līdzdarbības līgumus, kā arī piešķir valsts budžeta finansējumu privātpersonām valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai un uzrauga piešķirtā finansējuma izlietojumu” izsludina konkursu „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu grāmatniecības jomā”.


Ar konkursa nolikumu var iepazīties Kultūras ministrijas mājas lapā www.km.gov.lv, kā arī līdz pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām – Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā, Rīgā Valdemāra iela 11a, 2.stāvā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00


Pieteikumi jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā līdz 2016.gada 4.janvāra plkst. 17:00., nogādājot tos personīgi vai nosūtot pa pastu – Kr.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, LV – 1364 (pasta zīmogs – 2016.gada 4.janvāris).


Pieteikumu atvēršanas datums un vieta: ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām. Informāciju par nolikumu un dalību konkursā var saņemt pa tālruņiem 67330263 vai iesniedzot rakstveida pieprasījumu, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām.

Konkursa nolikums

Līdzdarbības līguma projekts

Tāmes veidlapa


Kultūras ministrija saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu un Ministru kabineta 2014.gada 17.jūnija noteikumiem Nr.317 „Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz un publisko līdzdarbības līgumus, kā arī piešķir valsts budžeta finansējumu privātpersonām valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai un uzrauga piešķirtā finansējuma izlietojumu” izsludina konkursu „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu literatūras jomā”.


Ar konkursa nolikumu var iepazīties Kultūras ministrijas mājas lapā www.km.gov.lv, kā arī līdz pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām – Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā, Rīgā Valdemāra iela 11a, 2.stāvā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00

Pieteikumi jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā līdz 2016.gada 4.janvāra plkst. 17:00, nogādājot tos personīgi vai nosūtot pa pastu – Kr.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, LV – 1364 (pasta zīmogs – 2016.gada 4.janvāris).

Pieteikumu atvēršanas datums un vieta: ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām. Informāciju par nolikumu un dalību konkursā var saņemt pa tālruņiem 67330263 vai iesniedzot rakstveida pieprasījumu, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām.


Konkursa nolikums

Līdzdarbības līguma projekts

Tāmes veidlapa


Konkursu arhīvs

Uz augšu