Kultūras ministrija saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu un Ministru kabineta 2014.gada 17.jūnija noteikumiem Nr.317 „Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz un publisko līdzdarbības līgumus, kā arī piešķir valsts budžeta finansējumu privātpersonām valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai un uzrauga piešķirtā finansējuma izlietojumu” izsludina konkursu „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu arhitektūras nozarē”.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties Kultūras ministrijas mājas lapā www.km.gov.lv, kā arī līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām – Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā K.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, LV – 1364, 21.kabinetā, darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00.

Pieteikumi jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā līdz 2016.gada 12.decembra plkst. 17.00 vai jānosūta Kultūras ministrijai pa pastu uz adresi K.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, LV – 1364 (pasta zīmogs 2016.gada 12.decembris) ar norādi konkursam „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu arhitektūras nozarē”.

Pieteikumu atvēršanas datums: ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām. Informāciju par nolikumu un dalību konkursā var saņemt pa tālruņiem 67330247, 67330249 vai iesniedzot rakstveida pieprasījumu, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām.

 

Konkursa nolikums

Līdzdarbības līguma projekts

Izdevumu tāmes veidlapa


Kultūras ministrija izsludina konkursu „Par iespēju pretendēt uz radošo darbnīcu „Cité Internationale des Arts Parīzē 2017. gadā”


Pieteikumus jāiesniedz līdz 2016.gada 12. oktobrim plkst. 17:00, Kultūras ministrijā Dokumentu pārvaldības nodaļā, 1.stāvā, 12.kabinetā, Kr. Valdemāra ielā 11a, Rīgā, LV – 1364, darba laikā no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 8.30 līdz 17:00, vai nosūtot to pa pastu uz adresi K.Valdemāra ielā 11 a, Rīgā, LV-1364 (pasta zīmogs  - 2016.gada 12.oktobris).


Pieteikumu atvēršanas datums un vieta: ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām. Informāciju par nolikumu un dalību konkursā var saņemt pa tālruni 67330264 vai iesniedzot rakstveida pieprasījumu, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām.


Konkursa nolikums

Pieteikuma anketa

Darbnīcas iekšējie noteikumi


   

Konkursu arhīvs

Uz augšu