EK uzsāk publisku konsultāciju par topošo Digitālo pakalpojumu likumu kopumu

Eiropas Komisija (EK) ir uzsākusi publisku konsultāciju par topošo Digitālo pakalpojumu likumu kopumu. Apspriešanas mērķis ir apkopot visu ieinteresēto pušu viedokļus, liecības un datus, kas palīdzēs modernizēt Eiropas tiesisko tiešsaistes regulējumu; samazināt augušo regulējuma nevienlīdzību starp dalībvalstīm; uzlabos lietotāju aizsardzību tiešsaistē, garantējot pamattiesību ievērošanu, īpaši vārda brīvību; un tieksies nodrošināt vienādus konkurences apstākļus visiem Eiropas uzņēmumiem, kas savukārt palīdzēs tiem attīstīties, sekmēt inovācijas un konkurēt pasaules mērogā. Publiskā konsultācija ir atvērta līdz 2020.gada 8.septembrim. Detalizētāku informāciju un piekļuvi aptaujai var atrast šeit.


Publiskās konsultācijas uzmanības lokā būs divi pīlāri, kurus Komisija izziņojusi kā daļu no Digitālo pakalpojumu likumu kopuma: pirmkārt, priekšlikums par jauniem un pārskatītiem noteikumiem, lai padziļinātu vienoto digitālo pakalpojumu tirgu, palielinot un saskaņojot  tiešsaistes platformu un informācijas pakalpojumu atbildību un pastiprinot platformu satura politikas uzraudzību ES; otrkārt, priekšnoteikumi, lai nodrošinātu, ka tirgi, ko raksturo lielas platformas ar nozīmīgu tīklu ietekmi, paliek godīgi un atvērti novatoriem, uzņēmumiem un jaunpienācējiem.
 

Informācija: 
Eiropas Komisijas tīmekļvietnē
https://ec.europa.eu/