Izsludināts līdzfinansējuma konkurss ES programmu atbalstītajiem projektiem

Cilvēki pie galda darba plānošanas procesā.

Kultūras ministrija 23.septembrī ir izsludinājusi konkursu līdzfinansējuma saņemšanai projektiem, kuri jau ir saņēmuši atbalstu Eiropas Savienības programmā „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” (2014–2020) un citos Eiropas Komisijas, starptautisko organizāciju vai ārvalstu fondos sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības jomā.

Pieejamais valsts budžeta līdzfinansējums šajā konkursā ir 100 774 eiro.

Pieteikumi jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā līdz 2019.gada 20.oktobra plkst. 17.00, nogādājot tos personīgi vai nosūtot pa pastu, adrese: K.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, LV-1364 (pasta zīmogs - 2019.gada 20.oktobris) vai elektroniska dokumenta formā uz e-pasta adresi pasts@km.gov.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, apstiprinātu ar laika zīmogu un noformētu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Iesniegtos projektu pieteikumus vērtēs Kultūras ministrijas izveidota vērtēšanas komisija, ņemot vērā vairākus kritērijus, piemēram, projekta pieteikuma kvalitāti, Latvijā notiekošo aktivitāšu īpatsvaru starptautiskajā projektā, Latvijas organizāciju statusu projektā, projekta mērķu atbilstību Latvijas nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas prioritātēm un projekta publicitātes plānu.

Ņemot vērā to, ka līdzfinansējums atbalstīto projektu saņēmējiem tiks ieskaitīts pēc līguma slēgšanas ar Kultūras ministriju, paredzamais projekta attiecināmo aktivitāšu perioda sākums būs š.g. decembris.

Jautājumus par konkursu var uzdot darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00, zvanot pa tālruni 67330310 vai rakstot uz e-pasta adresi Sanita.Rancane-Delekole@km.gov.lv