Kultūras ministrs Nauris Puntulis dodas darba vizītē uz Parīzi un Briseli

19. novembrī Latvijas Republikas kultūras ministrs Nauris Puntulis piedalīsies UNESCO Ģenerālās konferences 40. sesijā, bet 21. novembrī dosies uz Briseli, kur piedalīsies Eiropas Savienības (ES) Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomē

19. novembrī UNESCO Ģenerālās konferences 40. sesijas laikā notiks arī Kultūras ministru forums, kurā piedalīsies Latvijas Republikas kultūras ministrs Nauris Puntulis. Forums ir starptautiska augsta līmeņa platforma, kas paredz noteikt nākotnes kultūrpolitikas prioritātes un virzienus, kuros darboties, lai sniegtu mērķtiecīgu dalībvalstu pienesumu ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanā. Šāda līmeņa UNESCO Kultūras ministru forums pēdējo reizi notika Stokholmā, Zviedrijā 1998.gadā, tāpēc ir objektīva nepieciešamība atkal pulcēt ministrus kopā, lai panāktu progresu aktuālu starptautisko izaicinājumu risināšanā un globālās dienaskārtības noteikšanā kultūrā. Dalību Forumā ir apstiprinājuši 132 dalībnieki.

UNESCO Ģenerālā konference ir augstākā organizācijas lēmējinstitūcija, kurā reizi divos gados piedalās visas dalībvalstis. Ģenerālās konferences laikā izvērtē aizvadītā posma darbības rezultātus, izstrādā un apstiprina UNESCO vispārējo politiku, pieņem un apstiprina jaunus dokumentus standartu veidošanai pasaulē, ievēl pārstāvjus organizācijas Izpildpadomē un citās UNESCO starpvaldību institūcijās, vienojas par organizācijas attīstības virzieniem, prioritātēm un budžetu.

Ceturtdien, 21.novembrī, N. Puntulis piedalīsies Eiropas Savienības (ES) Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomē Briselē, lai kopā ar citu ES dalībvalstu ministriem apspriestu kultūras un radošo industriju, īpaši audiovizuālās industrijas stiprās puses, galvenos izaicinājumus un turpmākos pasākumus, kas palīdzētu stiprināt šīs nozares globālo konkurētspēju.

Apzinoties globālo platformu augošās pozīcijas satura izplatīšanā, Latvijas aicinās turpināt iesākto cīņu pret satura nelegālu izplatīšanu digitālā vidē, tādejādi sekmējot labvēlīgas un drošas vides radīšanu legālā satura izplatītājiem, lai tie varētu nodrošināt jauna, kvalitatīva satura radīšanu. Latvijas skatījumā Autortiesību direktīvas ir solis virzienā, lai sakārtotu digitālo vidi, taču: “Bez tiesību īpašnieku un lielo platformu iesaistes un sadarbības, regulējumu nebūs iespējams veiksmīgi ieviest. Līdz ar to problēma ar atlīdzības sadali netiks atrisināta un tas negatīvi ietekmēs Eiropas satura radīšanu. Šajā jautājumā dalībvalstīm ir jābūt vienotām, jo ES tikai kā vienots veselums spēs ietekmēt lielos tirgus spēlētājus” akcentē ministrs N. Puntulis.

Papildus Ministru Padomē tiks apstiprināta Rezolūcija par ilgtspējīgas attīstības kultūras dimensiju, kurā iekļauts aicinājums Eiropas Komisijai sadarbībā ar dalībvalstīm izstrādāt Rīcības plānu par ilgtspējīgas attīstības kultūras dimensiju un integrēt to ES stratēģijā Dienaskārtības 2030 ieviešanai. Tāpat sagaidāms, ka Igaunija un Austrija iepazīstinās ministrus ar 2024. gada Eiropas kultūras galvaspilsētu titulam izvirzīto pilsētu kultūras programmām (Tartu un Bādišla). Francijas delegācija rosinās apspriest jautājumu par preses izdevēju un ziņu aģentūru blakustiesībām digitālajā laikmetā. Bulgārijas delegācija informēs par labās prakses piemēru, kad dalībvalstīm sadarbojoties tiek atgriezti kultūras mantojuma objekti. Visbeidzot, Horvātija kā ienākošā prezidentūra informēs par darba programmu kultūrā un audiovizuālajā politikā.

 

Papildu informācijai:
Inga Vasiļjeva
Ministra padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
E-pasts: Inga.Vasiljeva@km.gov.lv
Tālr. (+371) 67330202, (+371) 29276111