Latvijas prezidentūra ES Padomē 2015

2015.gadā no 1. janvāra līdz 30. jūnijam norisinājās pirmā Latvijas prezidentūra Eiropas Savienības (ES) Padomē.

Prezidentūra ES Padomē tika īstenota, sadarbojoties trim ES dalībvalstīm. Trio prezidentūru 2014. gada jūnijā aizsāka Itālija, 2015. gada janvārī to pārņēma Latvija, un 2015. gada jūlijā to noslēdza Luksemburga.

Latvijas prezidentūras darba programmai tika izvirzītas trīs pamatvērtības jeb "3i" – IESAISTĪŠANĀS, IZAUGSME un ILGTSPĒJA.

Latvijas prezidentūrai ES Padomē bija trīs prioritārie darba virzieni:
1) konkurētspējīgāka ES kā pamats izaugsmei un cilvēka dzīves kvalitātes uzlabošanai;
2) digitālās vides iespēju izmantošana ES nākotnes attīstībai;
3) ES lomas stiprināšana globālā mērogā un labklājības un drošības telpas veidošana ES kaimiņu reģionos.

Latvijas prezidentūras ES Padomē rezultāti

Latvijas prezidentūras prioritātes kultūrpolitikas jomā bija kultūras kā pamatvērtības loma cilvēka dzīves kvalitātes un labklājības veicināšanā, kultūras pieejamības nodrošināšana digitālajā laikmetā, kā arī kultūras un radošo industriju nozīme ekonomikas izaugsmes veicināšanā. Audiovizuālās politikas jomā Latvijas prezidentūras laikā tika aktualizēta Eiropas audiovizuālo mediju telpas stiprināšana.

VIDEO: Kultūra un radošās industrijas – iedvesma attīstībai