Informācija par atskaišu dokumentāciju ES programmas „Eiropa pilsoņiem” atbalsta aktivitātei „Pašvaldību tīklojumi”

Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras (EACEA) ir publicējusi atskaites formas ES programmas „Eiropa pilsoņiem” 2.atbalsta darbības 2.apakšpasākuma „Pašvaldību tīklojumi” (Networks of Towns) 2018.gada 2.kārtas projektu pieteikumu uzsaukumam.

Svarīgi ir ņemt vērā, ka atskaites tiek iesniegtas tiešsaistē, izmantojot Funding & Tender portālu.

2.atbalsta darbības 2.apakšpasākuma „Pašvaldību tīklojumi” (Networks of Towns) 2018.gada 2.kārtas projektu pieteikumu uzsaukumam paredzētā atskaišu dokumentācija pieejama ŠEIT.