Informācija par jaunajiem ES programmas "Eiropa pilsoņiem" projektu iesniegšanas termiņiem 2019.-2020.gadam

Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra ir mainījusi datumus ES programmas "Eiropa pilsoņiem" projektu iesniegšanas termiņiem 2019.-2020.gadam.
 

1.darbība „Eiropas vēstures piemiņas pasākumi” (European Remembrance)
Projektu iesniegšanas termiņš: 1.februāris
Projektu aktivitāšu uzsākšanas laiks: no pieteikumu iesniegšanas termiņa gada 1.septembra līdz nākamā gada 28.februārim (attiecībā par 2020.gadu termiņš būs 29.februāris)

2.darbība „Demokrātiskā iesaistīšanās un sabiedriskā līdzdalība” (Democratic engagement and civic participation)

2.1.apakšpasākums „Pašvaldību sadraudzība” (Town Twinning)
Projektu iesniegšanas termiņš 1.kārtā: 1.februāris
1.kārtas projektu aktivitāšu realizēšanas laiks: no pieteikumu iesniegšanas termiņa gada 1.jūlija līdz nākamā gada 31.martam
Projektu iesniegšanas termiņš 2.kārtā: 1.septembris
2.kārtas projektu aktivitāšu realizēšanas laiks: no nākamā gada 1.februāra līdz 31.oktobrim

2.2.apakšpasākums „Pašvaldību tīklojumi” (Networks of Towns)
Projektu iesniegšanas termiņš 1.kārtā: 1.marts
1.kārtas projektu aktivitāšu uzsākšanas laiks: no pieteikumu iesniegšanas termiņa gada 1.septembra līdz nākamā gada 28.februārim (attiecībā par 2020.gadu termiņš būs 29.februāris)
Projektu iesniegšanas termiņš 2.kārtā: 1.septembris
2.kārtas projektu aktivitāšu realizēšanas laiks: no nākamā gada 1.marta līdz 31.augustam

2.3.apakšpasākums „Pilsoniskās sabiedrības projekti” (Civil Society Projects)
Projektu iesniegšanas termiņš: 1.septembris
Projekta aktivitāšu uzsākšanas laiks: no nākamā gada 1.marta līdz 31.augustam