Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (EACEA) ir publicējusi pieteikuma dokumentāciju 2.septembra projektu uzsaukumam (2.3.apakšpasākumam „Pilsoniskās sabiedrības projekti”)

Pieteikuma dokumentācija 2.septembra projektu uzsaukumam:

2.3.apakšpasākums „Pilsoniskās sabiedrības projekti” (Civil Society projects)
Projektu iesniegšanas termiņš: 2.septembris
Projektu aktivitāšu uzsākšanas laiks: no 01.03.2020. līdz 31.08.2020.
Projekta iesniegšanas kārtība un dokumentācija pieejama ŠEIT

Instrukcija pieteikuma aizpildīšanai angļu valodā pieejama EACEA mājas lapā ŠEIT
Prezentācija PIC koda iegūšanai ŠEIT
Tehnisku problēmu gadījumā par pieteikuma veidlapu var sazināties ar ES programmas „Eiropa pilsoņiem” informācijas punktu Latvijā vai pa tiešo, rakstot uz Izpildaģentūras e-pastu: eacea-helpdesk@ec.europa.eu (tel. +32 229 90705)
http://eacea.ec.europa.eu/documents/eforms_en (Helpdesk service)