Publicēti rezultāti ES programmas "Eiropa pilsoņiem" 2.atbalsta darbības 2.2.apakšpasākuma „Pašvaldību tīklojumi” 2017.gada 1.marta projektu uzsaukumam

Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (EACEA) ir publicējusi rezultātus ES programmas “Eiropa pilsoņiem” 2. atbalsta darbības 2.2. apakšpasākuma „Pašvaldību tīklojumi (Networks of Towns)” 2017. gada 1. marta projektu pieteikumu uzsaukumam

Kopumā no visām Programmas dalībvalstīm tika iesniegti 143 projekti. Finansējumu saņēmuši 17 projekti.

Diemžēl neviens no 2 Latvijas organizāciju iesniegtajiem projektiem nav atbalstīts, taču ir atbalstīti projekti, kuros organizācijas no Latvijas piedalās kā sadarbības partneri.

Atbalstītie projekti, kuros organizācijas no Latvijas piedalās kā sadarbības partneri:

  • Dagdas novada pašvaldība
  • Daugavpils dome (2 projektos)
  • Kandavas novada pašvaldība
  • Līgatnes novada dome
  • Rēzeknes novada pašvaldība
  • Sociālās inovācijas centrs no Daugmales

Ar ES programmas “Eiropa pilsoņiem” 2. atbalsta darbības 2.2. apakšpasākuma „Pašvaldību tīklojumi (Networks of Towns)” var iepazīties EACEA mājas lapā: ŠEIT