Informācija par ES programmas "Radošā Eiropa" Eiropas sadarbības projektu konkursu

Eiropas Komisija informē, ka Eiropas Savienības programmas "Radošā Eiropa" Eiropas sadarbības projektu konkurss tiks izsludināts septembra nogalē, vienlaicīgi publicējot konkursa vadlīnijas.

Šī gada konkursā ir paredzēti 2 konkursa virzieni:

 1) Maza un liela apmēra sadarbības projekti (atbilstoši konkursiem, kas noritējuši līdz šim)
 2) Konkurss, kas tiks veltīts 2018. gadam - Eiropas kultūras mantojuma gadam

Eiropas kultūras mantojuma gadam veltītajā konkursā tiks izvirzīti 2 konkursa mērķi:

  • Eiropas kultūras mantojuma kā kopīga Eiropas resursa novērtēšana, lai veicinātu izpratni par Eiropas vēsturi un vērtībām
  • sekmēt piederības sajūtu kopīgā Eiropā

Informācija ŠEIT