Izsludināts līdzfinansējuma konkurss ES programmu atbalstītajiem projektiem (Papildināta ziņa)

Kultūras ministrija izsludina konkursu līdzfinansējuma saņemšanai projektiem, kuri jau ir saņēmuši vai plāno saņemt atbalstu Eiropas Savienības programmā „Radošā Eiropa” (2014-2020), Eiropas Savienības programmā „Eiropa Pilsoņiem” (2014–2020), Eiropas Savienības programmā „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” (2014–2020) un citos Eiropas Komisijas, starptautisko organizāciju vai ārvalstu fondos sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības jomā.

Pieejamais valsts budžeta līdzfinansējums šajā konkursā ir 190 780 eiro.

Līdzfinansējuma pieteikumi jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā līdz 2018.gada 9.augusta plkst. 17.00, nogādājot tos personīgi vai nosūtot pa pastu, adrese: K.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, LV-1364 (pasta zīmogs - 2018.gada 9.augusts) vai elektroniska dokumenta formā uz e-pasta adresi pasts@km.gov.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, apstiprinātu ar laika zīmogu un noformētu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Iesniegtos līdzfinansējuma pieteikumus vērtēs Kultūras ministrijas izveidota vērtēšanas komisija, ņemot vērā šādus kritērijus – projekta pieteikuma kvalitāte, Latvijā notiekošo aktivitāšu īpatsvars starptautiskajā projektā, Latvijas organizāciju statuss projektā un projekta mērķu atbilstība Latvijas kultūrpolitikas prioritātēm.

Jautājumus par konkursu var uzdot darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00, zvanot pa tālruni 67330289 vai rakstot uz e-pasta adresi Andrejs.Lukins@km.gov.lv

Informatīvā semināra prezentācija ŠEIT

INFOGRAFIKA - Būtiskākās izmaiņas 2018.gada līdzfinansējuma konkursa nolikumā

Praktiski ieteikumi pirms pieteikumu iesniegšanas ŠEIT

Noderīgi dokumenti:

  • Kultūrpolitikas plānošanas dokumenti ŠEIT
  • Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas dokumenti ŠEIT
    • Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas īstenošanas plāns 2019. – 2020.gadam ir apstiprinātas Ministru kabinetā šī gada 18.jūlijā un šobrīd ir pieejamas Ministru kabineta mājas lapā ŠEIT