Programmas “Radošā Eiropa” (2014.–2020.gads) starpposma novērtējums

Eiropas Komisija ir pieņēmusi programmas ''Radošā Eiropa'' (2014.-2020.gads) starpposma novērtējumu. Tas novērtē programmas īstenošnas gaitu, izceļot programmas nozīmīgo lomu, īstenoto projektu rezultātus, kā arī sniedz ieteikumus uzlabojumiem turpmākajā periodā.

Ar pilnu novērtējuma dokumetu var iepzīties ŠEIT.