Radošās Eiropas birojs Latvijā aicina piedalīties starptautiskā partnerības seminārā “Creative Dialog”

Latvijas Republikas Kultūras ministrija, Radošās Eiropas birojs Latvijā aicina piedalīties starptautiskā partnerības seminārā “Creative Dialog”, kas norisināsies no 22.-23. novembrim, Rīgā.

KONTEKSTS
Creative Dialog mērķis ir veicināt sinerģiju starp ES programmu „Radošā Eiropa” (2014-2020) un Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumentu ar mērķi sekmēt turpmāku sadarbību starp jau pieredzējušiem projektu īstenotājiem un jaunpienācējiem. Semināra ambīcija ir stiprināt jau esošās sadarbības starp EEZ valstu partneriem un veicināt jaunu sadarbību veidošanu programmas „Radošā Eiropa” un EEZ finanšu instrumenta ietvaros.

MĒRĶIS
Lai atbalstītu jaunu partnerību veidošanu, dalībniekiem būs iespēja gūt izpratni par programmas „Radošā Eiropa” finansējuma iespējām un prioritātēm, pieteikšanās procesu un kritērijiem, kā arī par jauno EEZ finanšu instrumenta darbības periodu. Dalībnieki piedalīsies pieteikuma sagatavošanas grupu darbā, savu projekta ideju pārvēršot iesniedzamā projektā.

DALĪBNIEKI
Seminārā aicināti piedalīties jau pieredzējuši ES programmas „Radošā Eiropa” un EEZ finanšu instrumenta projektu īstenotāji, kā arī citi interesenti – kultūras sektora profesionāļi un projektu menedžeri, kuri pārstāv kultūras vai radošo nozaru organizāciju vai institūciju un ir ieinteresēti attīstīt starptautisku sadarbību programmas „Radošā Eiropa” un EEZ finanšu instrumenta ietvaros.

Paredzēts, ka seminārā katru organizāciju pārstāv viens dalībnieks (kopējais dalībnieku skaits ir ierobežots). Semināra darba valoda – angļu. Noteiktu limitu ietvaros, dalībnieki no EEZ donorvalstīm* vai saņēmējvalstīm** (izņemot dalībnieki no Latvijas) pēc pasākuma norises varēs pieteikties ceļa un uzturēšanās izdevumu atmaksai.

* Islandes Republika, Lihtenšteinas Firstiste, Norvēģijas Karaliste
** Bulgārija, Čehija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Kipra, Lietuva, Malta, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Ungārija

REĢISTRĒŠANĀS
 

Dalības pieteikšana, nosūtot sekojošu informāciju uz e-pastu Zanda.Avenina@km.gov.lv :

  • Vārds, Uzvārds
  • Organizācijas/institūcijas nosaukums
  • E-pasts
  • Jūsu līdzšinējā pieredze starptautisku projektu īstenošanā (vai ir pieredze ES programmas "Radošā Eiropa" vai EEZ finanšu instrumenta ietvaros?)
  • Aprakstiet savu projekta ideju (ja tāda ir)
  • Lūdzu, nosauciet nozares, kurās vēlētos projektu īstenot

Dalībnieku atlasi īstenos Kultūras ministrijas eksperti, ņemot vērā dalībnieku organizāciju
profilu un intereses.

 

Norises vieta – viesnīca „Alberts”, Konferenču telpa, Rīga, Dzirnavu iela 33

Semināra norisi finansē Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programma LV04
„Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana"

SEMINĀRA NORISE

Trešdiena, 22. novembris
11:00 – 11:30 Dalībnieku ierašanās & Kafija
11:30 – 12:00 Atklāšana
12:00 – 12:30 ES programma „Radošā Eiropa”, Eiropas Komisija/EACEA (tbc)
12:30 – 13:00 EEZ finanšu instruments, Ingvild Jacobsen, Arts Council Norway
13:00 – 14:00 Pusdienas & Tīklošanās
14:00 – 17:00 Paralēlās darba grupas
18:00 – 21:00 Vakariņas

Ceturtdiena, 23. novembris
9:00 – 9:15 Dalībnieku ierašanās & Kafija
9:15 – 9:45 Atskats uz iepriekšējo dienu
9:45 – 13:00 Paralēlās darba grupas
13:00 – 14:00 Pusdienas & Tīklošanās
14:00 – 14:30 Darba grupu rezultāti
14:30 – 15:00 Noslēgums

Kontaktpersona:
Zanda Aveniņa
E: Zanda.Avenina@km.gov.lv
T: 67330229