Semināra prezentācija: "ES programmas „Radošā Eiropa” Daiļliteratūras tulkojumu projektu konkurss 2018"

6. martā grāmatnīcā "Zvaigzne ABC" notika ikgadējs Radošās Eiropas biroja rīkots seminārs par Eiropas Savienības programmas "Radošā Eiropa" Daiļliteratūras tulkojumu konkursu, kurā uz finansējumu var pretendēt izdevēji grāmatu tulkošanai, izdošanai un popularizēšanai.

Konkursu plānots izsludināt marta 2. nedēļā un kā pieteikumu iesniegšanas termiņš tiks noteikts maija 2. nedēļā. Sīkāka informācija būs pieejama Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras mājas lapā: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en

Semināra prezentācija:

Daiļliteratūras tulkojumu konkurss 2018