Darba grupa

Lai koordinētu darbu pie konkrētu diasporas jautājumu izstrādes, apmainītos ar informāciju un analizētu situācijas attīstību, Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padome izveidojusi Darba grupu diasporas politikas jautājumos. Darba grupā ir 14 ministriju, iestāžu, sabiedrisko organizāciju un pētniecības iestāžu pārstāvji un to vada Ārlietu ministrija sadarbībā ar Kultūras ministriju.

Darba grupa sastāvs:

Atis Sjanīts – speciālo uzdevumu vēstnieks diasporas jautājumos

Solvita Vēvere – Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta direktore

Jānis Andersons – Pasaules Brīvo latviešu apvienības pārstāvniecības Rīgā vadītājs

Dace Dalbiņa – Latviešu valodas aģentūras direktora vietniece

Vineta Ernstsone – Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktora vietniece valsts valodas politikas jomā

Kristaps Grasis – Eiropas Latviešu apvienības priekšsēdētājs

Armands Krauze – Ministru prezidenta parlamentārais sekretārs

Elita Kresse – Latvijas Pašvaldību savienības padomniece

Inta Mieriņa – LU Diasporas un migrācijas pētījumu centra pārstāve

Gunta Robežniece – Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta Informatīvās vides integrācijas nodaļas eksperte

Agnese Rožkalne – Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības struktūrpolitikas departamenta Ekonomiskās politikas koordinācijas nodaļas vecākā referente

Alda Sebre - Sabiedrības integrācijas fonda Projektu nodaļas vadītāja

Annija Senakola – Ārlietu ministrijas Plānošanas grupas projektu koordinatore

Aiga Vasiļevska – Latvijas Nacionālais kultūras centra metodiskā darba projektu koordinatore

Vija Buša – Ārlietu ministrijas Plānošanas grupas padomniece

Līga Pļaveniece – Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra Investīciju projektu departamenta Investīciju piesaistes nodaļas vecākā investīciju projektu vadītāja

Arta Krūze – Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra Investīciju projektu departamenta Projektu attīstības nodaļas vadītāja

 

Darba grupas nolikums

Darba grupas sanāksmju protokoli:

2018.gada - februāris

2017.gads - aprīlis, septembris

2016.gads - maijs, augusts, oktobris, decembris