Eiropas Padomes kampaņas „Dosta! Pārkāp aizspriedumiem, iepazīsti romus!” ietvaros notiks romu kultūras un interešu aizstāvības pasākums

Romi dzīvo Latvijas teritorijā no 16. gadsimta, tomēr sabiedrības vairākums par viņiem zina ļoti maz. Vēsturiski izveidojušies stereotipi un sociālā distancēšanās parasti ierobežo sabiedrības vēlmi tuvāk iepazīt romu kultūru, vēsturi un dzīvi. Pasākumi, kas iepazīstina iedzīvotājus ar Latvijas romu kultūru, to krāšņumu un daudzveidību, palīdz mazināt sociālo plaisu starp romiem un pārējo sabiedrību un veicina savstarpēju cieņu un atvērtību.

Lai tuvinātu Latvijas sabiedrību un romus, kā arī labāk iepazīstinātu interesentus ar Latvijas romu kultūru, Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls sadarbībā ar Kultūras ministriju Eiropas Padomes kampaņas „Dosta! Pārkāp aizspriedumiem, iepazīsti romus!” ietvaros rīko romu kultūras un interešu aizstāvības pasākumu “Iepazīšanas ar Latvijas romu kultūru”.

Šīs pasākums ir unikāla iespēja kopīgi ieskatīties Latvijas romu kultūras mantojumā, iepazīties ar romu mākslu, ieklausīties romu mūzikas burvīgajās skaņās un baudīt romu tradicionālo maltīti. Tā ir iespēja satikt romu māksliniekus un kultūras aktīvistus, uzklausīt viņus, parunāt ar viņiem, kā arī iespēja baudīt romu kultūru un kopības sajūtu!

Pasākums notiks š.g. 12.decembrī plkst. 12:30 – 15:30 Latvijas Pašvaldību savienības zālē, 4.stāvā (Mazā Pils iela 1, Rīga).

Kopā ar kultūras speciālistiem, ekspertiem un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem diskutēsim par romu kultūras attīstības iespējām un aktualitātēm, piemēram, par Starptautisko romu kultūras un mūzikas festivālu Rīgā, par Latvijas reģionālo romu kultūras festivālu „Urdenoro” Sabilē, romu kultūras dienām Jūrmalā u.c. pasākumiem. Romu māksliniece Ornella Rudeviča, kurai šogad aprīlī Rīgā notika pirmā personālizstāde „Ornellas atspulgi”, iepazīstinās ar saviem mākslās darbiem un nākotnes plāniem. Savukārt publiciste Elvita Ruka pastāstīs ar savu jauno izaicinājumu – romu kultūras projektu “Mans čigānu (romu) gads”. Un, protams, būs iespēja klausīties un sadziedāties ar Latvijas romu tradicionālo mūziku ansambli „Ame Roma”.

Darba kārtība

Pasākumā arī paredzēta romu tradicionālo ēdienu degustācija, ko īpaši sarūpēs Jelgavas romu aktīvistes - Dana Didžus un Ināra Kozlovska.

Pasākuma beigās dalībniekiem būtu iespēja doties ekskursijā Romu mākslas un vēstures muzejā (Doma laukums 8a), kurā atrodas Latvijas romu mākslinieka Kārļa Rudeviča māksliniecisko oriģināldarbu kolekcija.

Interesentus aicinām reģistrēties dalībai pasākumā līdz š.g. 11.decembrim elektroniski - pieteikuma anketa

Dalība pasākumā ir bez maksas!

Papildu informācija:
Dace Paegle,
tālrunis 29128649

Eiropas Padomes kampaņas Dosta! “Pietiek! Pārkāp aizspriedumiem, iepazīsti romus!” mērķis ir izveidot ciešāku saikni starp romiem un tiem, kuri nav romi, veicinot izpratni un aktīvu līdzdalību, kas salauztu aizspriedumu un stereotipu radītos šķēršļus. Kopš 2007.gada kampaņa tiek īstenota visās Eiropas Padomes dalībvalstīs. Latvijā pasākumi kampaņas ietvaros tiek īstenoti kopš 2015.gada.