KM izsludina konkursu „Angļu valodas kursi romu aktīvistiem to līdzdalības iespēju veicināšanai Eiropas Savienības līmenī”

Kultūras ministrija izsludina konkursu „Angļu valodas kursi romu aktīvistiem to līdzdalības iespēju veicināšanai Eiropas Savienības līmenī” Kultūras ministrijas īstenotā projekta „Latvijas romu platforma III: sadarbības un līdzdalības veicināšana” ietvaros.

Konkursa mērķis ir nodrošināt iespēju apmeklēt angļu valodas mācību kursu ne mazāk kā 2 (diviem) romu aktīvistiem vai romu biedrību vai nodibinājumu pārstāvjiem to līdzdalības iespēju veicināšanai Eiropas Savienības līmenī laika posmā no 2019.gada 1.februāra līdz 2019.gada 15.jūnijam.

Dokumenti:

Kopējais konkursā pieejamais finansējums ir 800 eiro, ko sedz no Kultūras ministrijas īstenotā projekta „Latvijas romu platforma III: sadarbības un līdzdalības veicināšana” finanšu līdzekļiem. Vienam pretendentam pieejamais finansējums angļu valodas mācību kursa apgūšanai ir ne vairāk kā 400 eiro.

Sīkāka informāciju par konkursa nosacījumiem un norisi Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamentā Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 14, 4.stāvā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00, pa tālruni 67330342 vai 67330312.

Atbilstoši šā konkursa nolikumam noformēti dokumenti (skatīt nolikuma 13.punktu) līdz 2019.gada 30.janvārim plkst. 17.00 ir jāiesniedz personīgi Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā, K.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, 21.kabinetā (darba laikā no plkst. 8.30 līdz 17.00) vai pa pastu uz adresi: Kultūras ministrija, K.Valdemāra iela 11a, Rīga, LV – 1364 (pasta zīmogs – šā nolikuma 9.punktā noteiktais termiņš), vai elektroniska dokumenta formā uz e-pasta adresi pasts@km.gov.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, apstiprinātu ar laika zīmogu un noformētu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Uz dokumentiem un aploksnes jābūt šādai norādei: Pieteikums konkursam „Angļu valodas kursi romu aktīvistiem to līdzdalības iespēju veicināšanai Eiropas Savienības līmenī Kultūras ministrijas īstenotā projekta „Latvijas romu platforma III: sadarbības un līdzdalības veicināšana” ietvaros”.

Šīs pasākums ir īstenots projekta „Latvijas romu platforma III: sadarbības un līdzdalības veicināšana” ietvaros” (līgums Nr.792550-NRP3-LV) ar Eiropas Savienības programmas „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014 – 2020” finansiālo atbalstu. Par pasākuma saturu atbild Kultūras ministrija un tajā nav atspoguļots Eiropas Komisijas viedoklis.