Sabiedrības integrācijas departamenta pārstāve piedalās Eiropas Padomes rīkotā Iekļaujošas integrācijas politikas laboratorijā Somijā

Dažādu valstu pārstāvji piedalās Eiropas Padomes rīkotā Iekļaujošas integrācijas politikas laboratorijā Somijā, Helsinkos
Eiropas Padome

28.-29. maijā Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta pārstāve Kristīne Lipiņa piedalījās Somijas galvaspilsētā Helsinkos notikušajā Iekļaujošas integrācijas politikas laboratorijā, kuru rīkoja Eiropas Padomes Diskriminācijas apkarošanas direktorāts sadarbībā ar Somijas Tieslietu ministrijas Etnisko attiecību Konsultatīvo padomi.

Dažādu valstu valdību, pašvaldību un Eiropas Padomes Starpkultūru pilsētu programmas pilsētu pārstāvji, kā arī starptautisko organizāciju un nevalstisko organizāciju pārstāvji tikās, lai diskutētu un strādātu pie kopīgiem integrācijas politikas pamatprincipiem, kas balstīti uz Eiropas Padomes standartiem un pozitīviem starpkultūru integrācijas politikas piemēriem no pašvaldībām.

Pasākuma dalībnieki devās arī mācību vizītē uz Vantaa pilsētu, lai iepazītos ar pašvaldības īstenoto iekļaušanas politiku un apmeklēja sieviešu nevalstisko organizāciju Nicehearts ry, kura īsteno projektu migrantu sieviešu iekļaušanai "Neighborhood mothers" ("Rajona mātes").

Vairāk informāciju, kā arī darba plānu skatīt ziņu rakstā Eiropas Padomes mājaslapā.