Starptautiskās romu dienas ietvaros Latvijas romu sievietes aicinātas piedalīties līdzdalības veicināšanas seminārā

8.aprīlī, Starptautiskās romu dienas ietvaros Latvijas romu sievietes aicinātas piedalīties kapacitātes stiprināšanas un līdzdalības vecināšanas seminārā „Sievietes kopienās un darbībā”, kas notiks š.g. 17. - 18.aprīlī Rāmavas muižā (Rāmavas ielā 9, Rāmavā). Semināru organizē biedrība „Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls” sadarbībā ar Kultūras ministriju.

Seminārs ir organizēts, lai tuvinātu Latvijas sabiedrību un romus, veicinātu Latvijas pilsētās dzīvojošo romu sieviešu kapacitāti un līdzdalību, kā arī attīstītu sadarbības iespējas ar Latvijas sabiedrībā aktīvajām sievietēm.

Romu sievietēm būs iespēja kopā ar sieviešu aktīvistēm kopīgi apspriest savus nākotnes mērķus, dalīties savās vērtībās, ieraudzīt sevī jaunās spējas un talantus, kā arī izprast karjeras veidošanas un finanšu pratības pamatus.

Semināra nodarbības vadīs Latvijā un starptautiski atpazīstamas Latvijas ekspertes. Piemēram, cilvēkresursu vadības speciāliste Edīte Kalniņa, kura vadīs pašizpētes nodarbības, Nodarbinātības valsts aģentūras Jūrmalas filiāles ESF projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” karjeras konsultante un biedrības „Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls” valdes locekle Saulcerīte Briede iepazīstinās ar atbalsta iespējām, savukārt Gunta Kelle, organizāciju vadības speciāliste, palīdzēs labāk saprast sadarbības pamatprincipus. Finanšu pratības zināšanās ar semināra dalībniecēm dalīsies uzņēmuma “INTRUM” pārstāvji.

Pasākumā paredzētas arī aktīva un veselīga dzīvesveida darbnīcas, dodot zināšanas veselības uzturēšanai un dažādu saimniecībā nepieciešamu lietu izgatavošanai.

Paredzēts arī kultūrai veltīts vakara pasākums.

SEMINĀRA PROGRAMMA

Interesentus aicinām reģistrēties dalībai pasākumā līdz š.g. 16. aprīlim elektroniski ŠEIT.

Dalība pasākumā ir bez maksas!

Papildu informācija:
Dace Paegle
tālrunis 29128649

Šīs pasākums ir īstenots projekta „Latvijas romu platforma III: sadarbības un līdzdalības veicināšana” ietvaros” (līgums Nr.792550-NRP3-LV) ar Eiropas Savienības programmas „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014 – 2020” finansiālo atbalstu. Par pasākuma saturu atbild biedrība “Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls” un Kultūras ministrija, un tajā nav atspoguļots Eiropas Komisijas viedoklis.