KM izsludina konkursu par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu arhitektūras jomā

Latvijas Arhitektūras gada balvas ceremonijas apmeklētāji
Foto no Latvijas Arhitektūras gada balvas pasniegšanas ceremonijas 2019. gadā.

Atbilstoši konkursa nolikumam sagatavoti un noformēti pieteikumi ar norādi konkursam „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu arhitektūras jomā” jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā līdz 2020.gada 9.aprīļa plkst. 16.00 vienā šādiem veidiem:

  • nogādājot tos personīgi Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā, K.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, 21.kabinetā;

  • nosūtot pa pastu – K.Valdemāra iela 11a, Rīga, LV – 1364 (pasta zīmogs – 2020.gada 9.aprīlis),

  • vai nosūtot elektroniski uz e-pastu: pasts@km.gov.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

 

KM noteiktie valsts pārvaldes uzdevumi paredz apkopot un uzkrāt aktuālo informāciju par arhitektūras nozari, nodrošināt tās apriti, kā arī nodrošināt profesionālās pilnveides iespējas arhitektūras nozares profesionāļiem.

Tāpat uzdevumi paredz veikt Latvijas arhitektūras kvalitātes ikgadējo novērtējumu, organizējot arhitektūras darbu konkursu. Tajā jāizvērtē arhitektūras objekti un mūsdienu arhitektūras procesi, lai apzinātu Latvijas arhitektūras labāko sniegumu un sekmētu nozares augstvērtīgu attīstību un izaugsmi ilgtermiņā. Konkursa noslēgumā jānodrošina uzvarētāju apbalvošana noslēguma ceremonijas ietvaros.

Nepieciešams arī veidot sabiedrības izpratni par kvalitatīvu arhitektūru un apbūvēto vidi un rosināt interesi par Latvijas laikmetīgās arhitektūras izcilākajiem sasniegumiem. Tas veicams, nodrošinot katru gadu saturiski un vizuāli augstvērtīgu arhitektūras darbu konkursa labāko darbu izstādi, kā arī komunikāciju un publicitāti plašsaziņas līdzekļos un sociālajos medijos par arhitektūras darbu konkursa norisi, konkursa labākajiem darbiem, to autoriem un laikmetīgās arhitektūras procesiem.

Konkursa pretendenti var būt juridiskas personas, kas darbojas arhitektūras jomā ne mazāk kā trīs gadus un īstenojušas vismaz divus konkursa uzdevumam līdzvērtīgus projektus kultūras jomā pēdējo trīs gadu laikā.

 

Papildu informācija un dokumenti: