Valsts kultūrkapitāla fondā mainījies nozaru ekspertu komisiju sastāvs

Valsts kultūrkapitāla fonda logo

VKKF padome sēdē 30.04.2020. konkursa kārtībā, pamatojoties uz “Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) nozares ekspertu komisijas (izveidošanas un darba kārtības) nolikumu”, apstiprināja darbam VKKF nozaru ekspertu komisijās jaunus ekspertus, jo daļai pilnvaru laiks – divi gadi – bija beidzies. Pretendentus dalībai konkursā pieteica juridiskas personas, kas saskaņā ar statūtiem darbojas kultūras jomā un ir saistītas ar attiecīgo kultūras nozari, kā arī Kultūras ministrijas padotībā esošas valsts pārvaldes iestādes un kapitālsabiedrības (uzņēmējsabiedrības), kurās ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja. Ekspertu komisijas tuvākajā laikā ievēlēs nozaru priekšsēdētājus.

Filmu mākslas nozares ekspertu komisijā darbu uzsāk Jānis Putniņš, Sabīne Andersone, Madara Dišlere*, eksperta pienākumus turpina Juris Kursietis, Ieva Jurjāne, Inga Blese, Sarmīte Ēlerte*.

Kultūras mantojuma nozares ekspertu komisijā darbu uzsāk Ingrīda Virse, Rūta Kaminska, Laura Lūse, Elīna Vikmane*; eksperta pienākumus turpina pildīt Jānis Garjāns, Ginta Gerharde - Upeniece, Agnese Rupenheite*.

Literatūras nozares ekspertu komisijā darbu uzsāk Sigita Kušnere, Jānis Ozoliņš, Karina Pētersone*, Jana Egle*; eksperta pienākumus turpina pildīt Valts Ernštreits, Iveta Ratinīka, Dace Bargā.

Mūzikas un dejas mākslas nozares ekspertu komisijā darbu uzsāk Ilona Rupaine, Sandra Ņedzvecka, Mārtiņš Bergs; eksperta pienākumus turpina pildīt Jānis Maļeckis, Inga Bērziņa, Elita Bukovska*, Jānis Ozols*.

Dizaina un arhitektūras nozares ekspertu komisijā darbu Uģis Bratuškins, Inga Auziņa, Evelīna Ozola*, Ervīns Pastors*; eksperta pienākumus turpina pildīt Gunta Grikmane, Ingūna Levša, Māra Ābele.

Teātra mākslas nozares ekspertu komisijā darbu uzsāk Reinis Suhanovs, Maija Pavlova, Zane Kreicberga, Krišjānis Salmiņš*; eksperta pienākumus turpina pildīt Henrieta Verhoustinska, Dita Jonīte, Māra Ķimele*.

Tradicionālās kultūras nozares ekspertu komisijā darbu uzsāk Daina Zalāne, Sanita Bērziņa - Reinsone, Gita Lancere, Sarmīte Teivāne*; eksperta pienākumus turpina pildīt Ieva Vītola, Edgars Lipors, Zane Šmite*.

Vizuālās mākslas nozares ekspertu komisijā darbu uzsāk Rasa Jansone, Amanda Ziemele, Alise Tīfentāle, Reinis Hofmanis*; eksperta pienākumus turpina pildīt Elita Ansone, Miks Mitrēvics, Agra Ritiņa*.

*iecelti pēc kultūras ministra ieteikuma