Līdz 15. oktobrim iespējams pieteikt pretendentus Izcilības balvai kultūrā

Izcilības balva kultūrā grafiskā identitāte

Kultūras ministrija (KM) aicina pieteikt pretendentus Izcilības balvai kultūrā. Izcilniekus apbalvojumam var izvirzīt juridiskas personas, valsts un pašvaldību institūcijas un nevalstiskās organizācijas, kuru darbība ir saistīta ar kultūras procesu nodrošināšanu, kā arī KM nozaru konsultatīvās padomes.

Balvas piešķiršanas mērķis ir izteikt Latvijas valsts atzinību par izciliem starptautiska mēroga sasniegumiem kultūrā, kas devuši būtisku ieguldījumu Latvijas kultūras vērtību popularizēšanā, veicinājuši pozitīvu Latvijas tēlu, cēluši Latvijas prestižu pasaulē un kultūras vērtību Latvijas sabiedrībā.

Ar balvas nolikumu var iepazīties Kultūras ministrijas mājaslapā kā arī līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām – Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā, Rīgā K.Valdemāra ielā 11a, 21.kabinetā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00.

Pieteikumi jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā līdz 2019.gada 15.oktobra plkst. 17.00, nogādājot tos personīgi vai nosūtot pa pastu – K.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, LV-1364 (pasta zīmogs – 2019.gada 15.oktobris).

Pretendentu pieteikumus, atbilstoši apbalvojuma nolikumā noteiktajam, izvērtēs Nacionālā kultūras padome.

Apbalvojumus, tajā skaitā 7 000 eiro pēc nodokļu nomaksas, katrs no trim izcilniekiem saņems īpašā Izcilības balvas kultūrā pasniegšanas ceremonijā, kuru KM organizē sadarbībā ar tās pārziņā esošajām kultūras institūcijām.

Izcilības balva kultūrā tika iedibināta 2014. gadā. Aizvadītajos gados apbalvojumu saņēmuši: Aleksandrs Antoņenko, Jānis Nords, Žaņa Lipkes memoriāls, Signe Baumane, Iveta Apkalna, Andris Freibergs, Turaidas muzejrezervāts, Rasa un Raitis Šmiti un Andris Nelsons, dizaina birojs H2E, Gidons Krēmers un kamerorķestris Kremerata Baltica, Alvis Hermanis, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Rolands Kalniņš un Nora Ikstena.

Vairāk informācijas:
Sintija Siliņa,
Kultūrpolitikas departaments
Nozaru politikas nodaļa
Vecākā referente
E-pasts: Sintija.Silina@km.gov.lv
Tālr. (+371) 67330220