Notiks profesionālās pilnveides pasākums “Arhīvu pakalpojumi digitālajā laikmetā”

Atzīmējot 10 gadus, kopš Latvijas arhīvos ieviesta vienotā valsts arhīvu informācijas sistēma (VVAIS), Kultūras informācijas sistēmu centrs kā VVAIS projekta vadītājs sadarbībā ar Latvijas Nacionālo arhīvu, Latvijas Arhīvistu biedrību un ar Kultūras ministrijas finansiālu atbalstu šī gada 8. jūnijā rīko profesionālās pilnveides pasākumu “Arhīvu pakalpojumi digitālajā laikmetā”, sasaistot tā norisi ar Starptautisko arhīvu dienu, kura tiek atzīmēta ik gadu 9. jūnijā, lai uzsvērtu arhīvos glabātās informācijas nozīmi sabiedrībā.

Pasākumā aicināti piedalīties gan arhīvu darbinieki, gan citu valsts pārvaldes iestāžu pārstāvji, lai viņiem pastāstītu par minētās sistēmas izveidi un attīstību. Tāpat pasākuma dalībnieki tiks informēti par VVAIS piedāvāto e-pakalpojumu plašajām pielietošanas iespējām valsts pārvaldes nozarē un iedzīvotāju vajadzībām.

Pirms desmit gadiem, uzsākot VVAIS projekta realizāciju, par galveno mērķi tika izvirzīta Latvijas arhīvu digitalizācija, izstrādājot īpašu informācijas sistēmu, lai panāktu arhīvos glabāto dokumentu pieejamību un valsts un pašvaldību institūciju elektronisko dokumentu un datu centralizētu uzkrāšanu, saglabāšanu un pieejamību. Par vienu no būtiskiem jaunās sistēmas uzdevumiem tika noteikts veicināt e-pārvaldes funkcionēšanu un nodrošināt e-pakalpojumu vispārēju pieeju sabiedrībai.

Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas ieviešanas rezultāti ir devuši būtisku ieguldījumu nacionālā arhīvu fonda dokumentu pieejamības nodrošināšanā. Projekta ietvaros īstenota plaša arhīvu darbinieku apmācība digitalizācijā un darbam VVAIS e-vidē. Ir izstrādāta virkne e-pakalpojumu arhīvu izziņu un dažādu uzziņu iegūšanai, kas atrisina agrāk pastāvošo pārāk augsto administratīvo slogu uz iedzīvotājiem un komersantiem.

Arhīvistu profesionālās pilnveides pasākumā tiks prezentēta arī Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva interneta vietnes „Redzi, dzirdi Latviju!” trešā daļa – audiovizuālajiem un foto dokumentiem pievienoti arī skaņas dokumenti.

Pasākuma noslēgumā paredzēta paneļdiskusija par pārmaiņām arhīvu tradicionālajā darbā, lai veicinātu digitālās sabiedrības izveidi, kas ietver gan dokumentārā mantojuma pieejamību iedzīvotājiem, gan mūsdienu tehnoloģiskajām prasībām atbilstošu un uz klientu orientētu e-pakalpojumu attīstību.

 

Informāciju sagatavoja:
Ilma Elsberga,
Kultūras informācijas sistēmu centra projekta vadītāja asistente
Tālr. 7844902; e-pasts: ilma.elsberga@kis.gov.lv