Darba grupa

Kultūras ministrija ir izveidojusi darba grupu Autortiesību likuma izvērtēšanai un nepieciešamo grozījumu izstrādei.

Darba grupas mērķis ir izvērtēt Autortiesību likuma normas, kā arī citus Latvijas un starptautiskos dokumentus saistībā ar autortiesībām, nepieciešamības gadījumā izstrādājot grozījumus, pamatojoties uz darba grupas locekļu vai citu sabiedrības locekļu rakstiskiem priekšlikumiem.

Informācija par darba grupas sanāksmēm

Darba grupas sastāvs

 • Uldis Lielpēters - Darba grupas vadītājs, Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks;
 • Ilona Pētersone - Darba grupas vadītāja vietniece, Kultūras ministrijas Autortiesību nodaļas vadītāja;
 • Andris Alksnis - Latvijas Darba devēju konfederācijas tautsaimniecības eksperts;
 • Artūrs Ševčuks - Ekonomikas ministrijas Iekšējā tirgus departamenta Konkurences, tirdzniecības un patērētāju tiesību nodaļas juriskonsults;
 • Dzintars Zariņš - Latvijas Datortehnoloģiju asociācijas valdes loceklis;
 • Gatis Doniks - Ģenerālprokuratūras Darbības analīzes un vadības departamenta metodikas nodaļas prokurors;
 • Gunta Līdaka - Latvijas Raidorganizāciju asociācijas izpilddirektore;
 • Henriks Danusevičs - Latvijas Tirgotāju asociācijas prezidents;
 • Ieva Kolmane - Latvijas Rakstnieku savienības pārstāve;
 • Ieva Romanova - Latvijas Radošo savienību padomes pārstāve;
 • Imants Belogrīvs - Biedrības “Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/ Latvijas Autoru apvienība” Juridiskās nodaļas vadītājs;
 • Inese Kukaine - Latvijas Kinoproducentu asociācijas pārstāve;
 • Ingrīda Kariņa-Bērziņa - Rīgas Juridiskās augstskolas lektore;
 • Ingrīda Veikša - Biznesa augstskolas „Turība” Tiesību zinātņu katedras vadītāja;
 • Iveta Pelše - Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes juriskonsulte;
 • Januss Johansons - Latvijas Profesionālo aktieru apvienības valdes priekšsēdētājs;
 • Juris Balodis - Biedrības „LATREPRO” pārstāvis;
 • Juris Ducens - Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācijas pārstāvis;
 • Liena Grīna - Latvijas Izpildītāju un producentu apvienības izpilddirektore;
 • Līga Batalauska - Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras korporatīvo attiecību juriskonsulte;
 • Luīze Mantiņa - Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departamenta Politikas izstrādes un reliģijas lietu nodaļas juriskonsulte;
 • Magda Papēde - Dr.iur.cand. Freiburgas universitātes Juridiskajā fakultātē;
 • Mārcis Krūmiņš - Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes lektors;
 • Mārtiņš Jansons - Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta Inovācijas nodaļas vecākais referents;
 • Mārtiņš Vanags - Latvijas Fotogrāfu savienības pārstāvis;
 • Noris Krūzītis - Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācijas izpilddirektors;
 • Rihards Gulbis - Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu departamenta zinātniski analītiskais padomnieks;
 • Sanita Meijere - Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas eksperte;
 • Santa Graikste - Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas pārstāve;
 • Tālivaldis Muzikants - Latvijas Mākslinieku savienības pārstāvis;
 • Uldis Zariņš - Latvijas Nacionālās bibliotēkas Stratēģiskās attīstības nodaļas vadītājs;
 • Valdis Muktupāvels - Latvijas Komponistu savienības pārstāvis;
 • Zane Pētersone - Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesneša pienākumu izpildītāja.

Priekšlikumus darba grupai par nepieciešamajām izmaiņām iespējams iesniegt rakstveidā, tos nosūtot uz e-pasta adresi: Ilona.Petersone@km.gov.lv