Darba grupa

Kultūras ministrija ir izveidojusi darba grupu Autortiesību likuma izvērtēšanai un nepieciešamo grozījumu izstrādei.

Darba grupas mērķis ir izvērtēt Autortiesību likuma normas, kā arī citus Latvijas un starptautiskos dokumentus saistībā ar autortiesībām, nepieciešamības gadījumā izstrādājot grozījumus, pamatojoties uz darba grupas locekļu vai citu sabiedrības locekļu rakstiskiem priekšlikumiem.

Informācija par darba grupas sanāksmēm

Darba grupas sastāvs

 • Ilona Pētersone - Kultūras ministrijas Autortiesību nodaļas vadītāja;
 • Linda Zommere - Kultūras ministrijas Autortiesību nodaļas vecākā juriskonsulte;
 • Andris Alksnis - Latvijas Darba devēju konfederācijas tautsaimniecības eksperts;
 • Andris Ķēniņš - Latvijas Raidorganizāciju asociācijas izpilddirektors;
 • Dzintars Zariņš - Latvijas Datortehnoloģiju asociācijas valdes loceklis;
 • Gatis Doniks - Ģenerālprokuratūras Darbības analīzes un vadības departamenta metodikas nodaļas prokurors;
 • Henriks Danusevičs - Latvijas Tirgotāju asociācijas prezidents;
 • Ieva Kolmane - Latvijas Rakstnieku savienības pārstāve;
 • Ieva Romanova - Latvijas Radošo savienību padomes pārstāve;
 • Imants Belogrīvs - Biedrības “Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/ Latvijas Autoru apvienība” Juridiskās nodaļas vadītājs;
 • Inese Kukaine - Zvērināta advokāte;
 • Ingrīda Kariņa-Bērziņa - Rīgas Juridiskās augstskolas lektore;
 • Ingrīda Veikša - Biznesa augstskolas „Turība” Tiesību zinātņu katedras vadītāja;
 • Januss Johansons - Latvijas Profesionālo aktieru apvienības valdes priekšsēdētājs;
 • Juris Balodis-Bolužs - Biedrības „LATREPRO” pārstāvis;
 • Juris Ducens - Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācijas pārstāvis;
 • Liena Grīna - Latvijas Izpildītāju un producentu apvienības izpilddirektore;
 • Līga Batalauska - Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras korporatīvo attiecību juriskonsulte;
 • Luīze Mantiņa - Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departamenta Politikas izstrādes un reliģijas lietu nodaļas juriste;
 • Magda Papēde - Dr.iur.;
 • Mārcis Krūmiņš - Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes lektors;
 • Mārtiņš Jansons - Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta Inovācijas nodaļas vadītājs;
 • Mārtiņš Vanags - Latvijas Fotogrāfu savienības pārstāvis;
 • Noris Krūzītis - Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācijas izpilddirektors;
 • Rihards Gulbis - Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu departamenta zinātniski analītiskais padomnieks;
 • Sanita Meijere - Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas eksperte;
 • Santa Graikste - Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas pārstāve;
 • Tālivaldis Muzikants - Latvijas Mākslinieku savienības pārstāvis;
 • Uldis Lielpēters - Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes pārstāvis;
 • Uldis Zariņš - Latvijas Nacionālās bibliotēkas Attīstības departamenta direktors;
 • Valdis Muktupāvels - Latvijas Komponistu savienības pārstāvis;
 • Zane Pētersone - Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesnese.

Priekšlikumus darba grupai par nepieciešamajām izmaiņām iespējams iesniegt rakstveidā, tos nosūtot uz e-pasta adresi: Ilona.Petersone@km.gov.lv