Atlīdzībās par bibliotēkās un skolās veikto reprogrāfisko reproducēšanu autoriem gadā izmaksājami 136 893 eiro

Par reprogrāfisko reproducēšanu jeb kopēšanu uz papīra, kas 2019. - 2021.gadā tiks veikta visās valsts un pašvaldību bibliotēkās, vispārizglītojošajās skolās, profesionālās izglītības iestādēs un valsts augstskolās, kopēto darbu autoriem atlīdzībās būtu izmaksājami 410 679 eiro – aprēķinājusi īpaši izveidota komisija*.

Lai skolās un bibliotēkās būtu iespējams kopēt dažādus ar autortiesībām aizsargātus materiālus personiskai lietošanai, neprasot atļauju autoriem, valstij ir pienākums samaksāt par to atlīdzību autorus un izdevējus pārstāvošai mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijai – Latvijā biedrībai „LATREPRO”.

Īpaši izveidotā komisija un biedrība „LATREPRO” panākusi vienošanos, kas paredz, ka autoriem un izdevējiem izmaksājamās atlīdzības apmērs par vienu gadu ir 136 893,00 eiro.

Jautājumu par šī finansējuma piešķiršanu paredzēts izskatīt valdībā likumprojektu „Par valsts budžetu 2020.gadam” un „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022.gadam” sagatavošanas un izskatīšanas procesā vienlaikus ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem.

* - Komisijā strādā Kultūras, Izglītības un zinātnes, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības, Tieslietu un Finanšu ministriju pārstāvji.

Biedrība „LATREPRO” ir kolektīvā pārvaldījuma organizācija, kas pārstāv grāmatu un preses izdevumu autorus un izdevējus; „LATREPRO” 2014.gada 17.jūnijā ir saņēmusi Kultūras ministrijas atļauju veikt autoru mantisko tiesību kolektīvo pārvaldījumu attiecībā uz reprogrāfisko reproducēšanu personiskai lietošanai.

 

Papildu informācijai:
Lita Kokale,
Kultūras ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
67330343, 26469946
Lita.Kokale@km.gov.lv