Izsludināts piektais Autora stipendijas konkurss

Foto: www.akka-laa.lv

Konkursā var piedalīties individuāli Latvijas autori, kuri saņem atlīdzību ar AKKA/LAA starpniecību. Autora stipendija (AS) ir vienreizēja, un tās apmērs vienam stipendiātam ir 700 EUR.

Līdz 2017.gada 1.septembrim AKKA/LAA Padomei adresēts datēts un parakstīts pieteikums jāiesniedz gan papīra, gan elektroniskā formātā (A.Čaka iela 97, Rīga, LV-1011; info@akka-laa.lv), tajā iekļaujams iecerētā darba apraksts ne vairāk kā vienas A4 lapas apjomā, norādot arī darba mērķi, auditoriju, īstenošanas gaitu, īpašās kvalitātes. Ja autors vēlas, aprakstam iespējams pievienot pielikumus.

AS konkursam nevar pieteikt iesāktus vai jau īstenotus darbus, un saskaņā ar nolikumu tajā nav tiesīgi piedalīties autori, kas AS saņēmuši šajā vai iepriekšējā kalendārajā gadā.

Padomes lēmums būs zināms septembra pēdējā nedēļā.

Autora stipendiju finansējumu nodrošina AKKA/LAA Kultūras un izglītības fonds.

Sīkāk par Autora stipendiju skatīt šeit.

Informācija pārpublicēta no www.akka-laa.lv