Par nākamgad gaidāmajām izmaiņām autoratlīdzību izmaksā informēja īpašā seminārā

Lai informētu autoratlīdzību izmaksātājus – kultūras iestāžu vadītājus un grāmatvežus – kā pareizi apmaksājams autordarbs, Kultūras ministrija (KM) ciešā sadarbībā ar partneriem: Labklājības ministriju (LM) un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru (VSAA), Veselības ministriju (VM), Valsts ieņēmumu dienestu (VID) 7.decembrī rīkoja informatīvu semināru.

Informējot par ministrijas veikumu radošo personu sociālā nodrošinājuma pilnveidē, semināru atklāja KM valsts sekretārs Sandis Voldiņš.

Semināra dalībniekiem un tiešraides skatītājiem tika izskaidrotas nākamgad gaidāmās izmaiņas valsts sociālās apdrošināšanas obligātajās iemaksās un to ietekme uz valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem – par šiem jautājumiem informēja LM Sociālās apdrošināšanas departamenta direktores vietniece Airīna Dreimane un VSAA Pabalstu metodiskās vadības daļas vecākā eksperte Anita Jakseboga.

Izmaiņas iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) likmes piemērošanā autoratlīdzības izmaksai un IIN likmes piemērošanu nerezidentiem, kā arī informāciju par attaisnotajiem izdevumiem izklāstīja VID Nodokļu pārvaldes Fizisko personu nodokļu daļas Pirmās nodaļas metodikas nodaļas vadītāja Inese Kemzāne.

Par izmaiņām Veselības aprūpes finansēšanas likumā, kas skar autoratlīdzību izmaksātājus un saņēmējus, informēja VM valsts sekretāra vietniece veselības politikas jautājumos Daina Mūrmane – Umbraško un Juridiskās nodaļas vadītāja vietniece Anita Jurševica.

Seminārs „Par izmaiņām nodokļu piemērošanā no 2018. gada autoratlīdzībai” notika 7.decembrī plkst. 10:30 Latvijas Nacionālā mākslas muzeja (Jaņa Rozentāla laukumā 1, Rīga) Konferenču zālē.

Semināra darba kārtība

Informatīvie materiāli:

Jau ziņots - lai uzlabotu autoratlīdzību saņēmēju sociālo nodrošinājumu, veiktas izmaiņas likumā Par valsts sociālo apdrošināšanu. Tās paredz 5% iemaksu no autoratlīdzības novirzīt radošo personu sociālajām garantijām; 5% iemaksas veic autoratlīdzības izmaksātājs un tas tiek uzkrāts radošo personu nākotnes pensijām.

Tāpat apstiprināts un stāsies spēkā KM izstrādātais Radošo personu statusa un profesionālo radošo organizāciju likums, kas paredz finansiālu atbalstu profesionālām radošajām personām radošās dīkstāves posmos, tostarp pārejošas darba nespējas laikā, un pensijas vecumā - ārstniecības un komunālo maksājumu daļējai segšanai. Atbalsta programmu administrēs Valsts kultūrkapitāla fonds.

Informāciju sagatavoja:
Lita Kokale,
Kultūras ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
67330343, 26469946
Lita.Kokale@km.gov.lv