Valdība pilnveido autortiesību regulējumu personu ar redzes traucējumiem interesēs

5. novembrī valdība apstiprināja grozījumus Autortiesību likumā, nosakot, ka neredzīgu personu un personu ar citādām lasīšanas grūtībām interesēs atļauts izgatavot un izplatīt kopijas pielāgotā formātā bez autoru un blakustiesību īpašnieku atļaujas un atlīdzības samaksas.

Grozījumi Autortiesību likumā izstrādāti, lai ieviestu Eiropas Savienības direktīvas (ES) 2017/1564 noteikumus. Direktīva paredz jaunu, obligātu autortiesību izņēmumu, lai personas, kuras ir neredzīgas vai ar citādām lasīšanas grūtībām, tostarp disleksiju, un pilnvarotas institūcijas, kas darbojas šo personu labā, bezpeļņas nolūkā būtu tiesīgas sagatavot un izplatīt kopijas pielāgotā formātā (piemēram, Braila rakstā, audiogrāmatas veidā un lielburtu iespiedumā) bez atļaujas saņemšanas no autortiesību un blakustiesību īpašniekiem. Izņēmums arī nodrošina iespēju izplatīt un saņemt kopijas pielāgotā formātā no visām Eiropas Savienības dalībvalstīm.

Papildus grozījumi Autortiesību likumā paredz precizēt Autortiesību likuma 22.pantā noteikto izņēmumu darbu reproducēšanai personu ar redzes un dzirdes invaliditāti vajadzībām. Likumprojekts paredz izņēmumu attiecināt uz visām personām ar funkcionēšanas ierobežojumiem (redzes, dzirdes, kustību, garīga rakstura), nevis tikai uz personām, kurām ir noteikta attiecīga invaliditāte atbilstoši Invaliditātes likumam. Līdz šim izņēmums paredzēja, ka kopijas pieejamā formātā bez autora piekrišanas un atlīdzības samaksas atļauts izgatavot tikai redzes un dzirdes invalīdu organizācijām, kā arī bibliotēkām, kas sniedz pakalpojumus šīm personām.

Saistībā ar direktīvas pārņemšanas termiņu, Saeimai lūgts atzīt izmaiņas Autortiesību likumā par steidzamām.

Informāciju sagatavoja:
Lita Kokale,
Kultūras ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
67330343, 26469946
Lita.Kokale@km.gov.lv