“Eiropas Digitālā nedēļa” Latvijas Nacionālajā bibliotēkā

No 25. līdz 29. martam Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) notiks “Eiropas Digitālajai nedēļai 2019” veltīta pasākumu programma. Piecās praktiskās nodarbībās ikviens interesents varēs iegūt vērtīgu informāciju par Latvijas Nacionālo digitālo bibliotēku, digitālajām prasmēm darba un informācijas meklēšanā, digitālās koprades projektiem un Nacionālo enciklopēdiju. Dalība bez maksas, iepriekš pieteikties nav nepieciešams.

25. martā, plkst. 17.00, Uzziņu un informācijas centra lasītavas mācību klasē (M stāvā) nodarbība “Ko rakt, kur rakt un kā izrakt? Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka (LNDB) izglītībai, pētniecībai un radošai izklaidei”. Lektore: Jana Ķikāne, LNB Digitālā mantojuma centra vadītāja.

LNDB piedāvā virkni kolekciju (piemēram, periodika.lv; zudusilatvija.lv), kuru saturs nepārtraukti tiek papildināts un ir pieejams lietotajiem Latvijā un visā pasaulē. Nodarbībā būs iespējams uzzināt gan par piekļuvi digitālajai bibliotēkai, tās iespējām un funkcionalitāti, gan par jaunumiem digitalizācijā – kāds jauns saturs nesen ir bagātinājis šīs kolekcijas un kas sagaidāms nākotnē.

26. martā, plkst. 17.00, Uzziņu un informācijas centra lasītavas mācību klasē (M stāvā) nodarbība “Digitālās prasmes darba meklēšanā”. Lektors: Jānis Kreicbergs, LNB Digitālo pakalpojumu projektu vadītājs.

Darba meklēšana ir process, kurš ļoti bieži noris digitālajā vidē, un kurā saskaramies ar vairākiem izaicinājumiem – kur meklēt informāciju par vakancēm, kā novērtēt nākamo darba devēju, kā pasniegt informāciju par sevi, pieteikties uz amata konkursu un tajā piedalīties? Un, vai atteikums ir jāuztver kā zaudējums vai derīga mācība? Par šiem un citiem jautājumiem uzzināsiet šajā nodarbībā.

27. martā, plkst. 17.00, Telpā -15+ (M stāvā) nodarbība “Digitālās koprades projekti – pieredze, kļūdas, atziņas un atslēgas uz aktīvu sabiedrības iesaisti”. Lektores: Sanita Reinsone-Bērziņa, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta (LU LFMI) Digital grupas vadītāja LFMI Digital grupas vadītāja un Eva Eglāja-Kristsone, LU LFMI vadošā pētniece.

Nodarbībā uzzināsiet par vairākiem LU LFMI veidotajiem digitālās koprades projektiem, piemēram, “Simtgades burtnieki”, “Skandē Veidenbaumu”, “Dziedi ar arhīvu” u.c. Institūta pētnieces dalīsies pieredzē par šo projektu tapšanas gaitā gūto pieredzi un atziņām, kā panākt sabiedrības aktīvu iesaisti un uzturēt pastāvīgu interesi par tiem.

28. martā, plkst. 17.00, Uzziņu un informācijas centra lasītavas mācību klasē (M stāvā) nodarbība “Nacionālā enciklopēdija: veidošanas principi, meklēšana un saturs”. Lektori: Valters Ščerbinskis, Nacionālās enciklopēdijas galvenais redaktors un Santa Jērāne, Nacionālās enciklopēdijas redaktore.

Nodarbībā uzzināsiet par Nacionālās enciklopēdijas tiešsaistes versijas www.enciklopedija.lv veidošanas principiem un kritērijiem satura atlasē, kā arī nākotnes plānu tālākā satura papildināšanā. Enciklopēdijas veidotāji parādīs un pastāstīs, kā organizēta tiešsaistes enciklopēdija, kādas funkcijas un rīki pieejami lietotājiem maksimāli efektīvai mijiedarbībai ar enciklopēdijas saturu.

29. martā plkst. 16.00, Uzziņu un informācijas centra lasītavas mācību klasē (M stāvā) nodarbība “Digitālās prasmes informācijas meklēšanā”. Lektore: Ginta Zalcmane, LNB Informācijas pakalpojumu un SBA nodaļas vadītāja.

LNB saviem lietotājiem piedāvā bagātīgu klāstu ar digitālajiem informācijas resursiem – gan pašas bibliotēkas veidotām, gan abonētām datu bāzēm un daudzās Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas kolekcijas. Nodarbībā uzzināsiet par informācijas meklēšanas principiem un apgūsiet metodes pilnvērtīgai datu bāzu satura un funkciju izmantošanai.

***

Aicinām ne tikai “Digitālās nedēļas” ietvaros, bet arī ikdienā – darbā, mācībās, interešu izglītības un izklaides nolūkos – izmantot Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas vienoto meklētāju www.lndb.lv! Tajā iespējams veikt digitālu kultūrvēsturisku objektu meklēšanu − grāmatas un e-izdevumus, periodiskos izdevumus, attēlus, fotogrāfijas, kartes, sīkiespiedumus, rokrakstus, nošu izdevumus un skaņu ierakstus LNB un partneru veidotajos resursos, kā arī LNB kataloga ierakstu meklēšanu.

Kopš šī gada marta LNB Audiovizuālajā centrā (4. stāvā) pieejams īpašs jaunums – Latvijas simtgadei veltītā projekta “Izdziedam 100” ietvaros tapusī interaktīvā mūzikas platforma ar vairāk nekā 250 simtgades nozīmīgākajām latviešu dziesmām, to vēsturiskajiem aprakstiem un notīm, kas pieejama lietošanai ikvienam. Materiālu sagatavošanā vērienīgu darbu ieguldījuši muzikologi Juris Vaivods un Daiga Mazvērsīte, Aigars Grāvers un viņa ierakstu studijas mūziķi, kā arī citi mākslinieki.

Apjomīgo un vērtīgo Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanas projektu, kas veidots, izmantojot mūsdienīgus un interaktīvus rīkus, īstenojis elektroenerģijas tirdzniecības zīmols “Elektrum”.

“Eiropas Digitālo nedēļu 2019” Latvijā rīko Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

“Digitālā nedēļa” Latvijā tiek organizēta Eiropas kampaņas ALL Digital week 2019 ietvaros un notiek jau 10. reizi (iepriekšējais nosaukums – “E-prasmju nedēļa”).

Informāciju sagatavoja:
Augusts Zilberts
Sabiedrisko attiecību vadītājs
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Tel.: +371 26472501
E-pasts: augusts.zilberts@lnb.lv