Sveicam Latvijas Nacionālo bibliotēku simtgadē!

Sveicot Latvijas Nacionālo bibliotēku 100 gadu jubilejā, Kultūras ministrijas darbinieki dāvina sev īpašas grāmatas LNB Tautas grāmatu plaukta papildināšanai. Vēlam, lai bibliotēkai daudz grāmatu, daudz lasītāju un pasākumu apmeklētāju arī nākamajos simts gados!

 

 

Tautas grāmatu plaukts ir viens no LNB ēkas centrālajiem elementiem. Tā ir stikla konstrukcija piecu stāvu augstumā, kur glabājas bibliotēkai dāvinātās grāmatas ar tajās ierakstītiem dāvinātāju vēstījumiem vai personiskiem stāstiem, kas veido mūsu kultūru un vēsturi.

Ar uzdāvinātajām grāmatām var iepazīties www.tautasgramatuplaukts.lv.

Tautas grāmatu plauktā ir vieta arī Tavai grāmatai un vēstījumam!