Valdība apstiprina Latvijas Nacionālās bibliotēkas jauno maksas pakalpojumu cenrādi

Latvijas Nacionālā bibliotēka, foto: Indriķis Stūrmanis
Foto: Indriķis Stūrmanis

2019. gada 9. jūlija MK sēdē apstiprināts jaunais Latvijas Nacionālās bibliotēkas publisko maksas pakalpojumu cenrādis. Paplašinoties bibliotēkas pakalpojumu klāstam, cenrādī iekļauti 13 jauni pakalpojumi, aktualizētas – palielinātas vai samazinātas – esošo pakalpojumu cenas, kā arī precizēts to pakalpojumu klāsts, kas bērniem un jauniešiem līdz 18 gadu vecumam ir bez maksas vai pieejami ar 50 % atlaidi.

Bibliotēkas apmeklējums, informācijas sistēmu izmantošana un citi pamata pakalpojumi sabiedrībai tiek sniegti bez maksas, savukārt maksas pakalpojumu cenrādī cenas ir noteiktas vienādas vai pat zemākas par līdzīgu pakalpojumu cenām citās iestādēs, lai neietekmētu bibliotēkas pieejamību sabiedrībai. Jaunais cenrādis sagatavots, ņemot vērā, ka ir palielinājies bibliotēkas pakalpojumu klāsts, pieaugušas pakalpojumu tiešās un netiešās izmaksas, kā arī pamatojoties uz patērētāju pieprasījumu un novērotajām tendencēm.

Saskaņā ar jauno cenrādi turpmāk bērnu grupām līdz 18 gadu vecumam bibliotēkā bez maksas būs pieejamas trīs jaunas aktivitātes – ekskursija ekspozīcijā „Grāmata Latvijā”, izglītojoša nodarbība ekspozīcijā „Grāmata Latvijā” vai Virtakas klasē, kā arī radoša darbnīca Virtakas klasē. Ja grupā piedalās arī cilvēki, kas vecāki par 18 gadiem, šie trīs pakalpojumi, kā arī ekskursija ekspozīcijā „Grāmata Latvijā” krievu, angļu vai vācu valodā grupai būs pieejama ar 50 % atlaidi.

Starp cenrādī no jauna iekļautajiem maksas pakalpojumiem minamai jauni telpu nomas, afišu drukas, reto krājuma materiālu un periodikas līdz 1940. gadam digitalizācijas, skaņu ierakstu studijas, personāla (piemēram, grafiskā dizainera, izstāžu koordinatora) un citi pakalpojumi.

Tāpat bibliotēkā paredzētas trīs jaunas izglītības programmas – klātienes profesionālās pilnveides izglītības programma „Informācijas un bibliotēku zinību pamati”, kā arī gan klātienē, gan e-vidē apgūstamās profesionālās tālākizglītības programma „Bibliotēku zinības” un pieaugušo neformālās izglītības programma „Pieaugušo lietpratības attīstīšana bibliotekārajā un informācijas darbā”.

Jaunajā cenrādī iekļautas arī tādas izglītojošas aktivitātes kā „Ķīniešu tradicionālais iesējums”, „Viduslaiku manuskripta iesējums”, „Iesējums cietajos vākos” un „Skiču bloka iesējums”.

Laikā no 2020. līdz 2022. gadam lielākos papilu ieņēmumus bibliotēka paredz gūt no telpu nomas (15 000 eiro), maksas autostāvvietas lietošanas (10 000 eiro), tehnikas un inventāra nomas bibliotēkas telpu nomniekiem (5 000 eiro) un citiem maksas pakalpojumiem (10 000 eiro).

2018. gadā bibliotēkas ēku apmeklējuši 442 222 apmeklētāji (neskaitot visiem atvērto publisko zonu), no tiem 270 708 lasītāji, kuriem izsniegtas 443 023 fiziskā un elektroniskā krājuma vienības. Par lasītājiem pirmo reizi 2018. gadā reģistrējušās 11 585 personas.

Informāciju sagatavoja:
Inita Kabanova
Kultūras ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļas referente
E-pasts: Inita.Kabanova@km.gov.lv 
Tālr. (+371) 67330254