Valdība 29. maijā akceptēja 228 624 eiro piešķiršanu papildu darbiem Rīgas cirka fasādes nostiprināšanā

Rīgas cirks

Ministru kabinets 29. Maijā atbalstīja 228 624 eiro piešķīrumu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Rīgas cirka fasādes nostiprināšanas darbu pabeigšanai.

Komentējot veicamos darbus, VSIA „Rīgas cirks” valdes locekle Ināra Kehre norāda: „Pēc centrālo ieejas durvju un sienas apšuvuma demontāžas tika konstatēts atsegtās centrālās ieejas balstu stabu pirmsavārijas stāvoklis, kā arī centrālās ieejas uz cirka manēžu pamatu un sienu kritiskais stāvoklis. Pēc situācijas konstatējuma tika veikta arī pārējo ieejas durvju vērtņu, aplodas un sienas apšuvuma demontāža, kā rezultātā tika konstatēts, ka nepieciešams veikt Rīgas cirka ēkas centrālās ieejas visu mūra stabu ar pamatiem demontāžu, jaunu pamatu betonēšanu un stabu pārmūrēšanu, kas nebija iekļauti iepriekš noslēgtā līguma ar galveno būvuzņēmēju būvniecības apjomos, jo tos nebija iespējams paredzēt, neveicot pilnu iekšējās apdares demontāžu pirms projekta realizācijas.

Tāpat pēc pilnīgas fasādes sienas pamatu atrakšanas 1 metra dziļumā un 2.stāva apdares demontāžas, kad atklājās patiesā sienas pamatu un 2.stāva sienas konstrukcija un konfigurācija, autoruzraugs bija spiests ieviest būtiskas izmaiņas sākotnējos projekta risinājumos. Mainījies tērauda kolonnu profils, izstrādāts koka karkasa nomaiņas risinājums fasādes 2.stāvam, precizēti risinājumi saistībā ar saišu stiprinājumiem 2.stāvā, izstrādāti risinājumi pamatu izveidošanai zem atsevišķiem fasādes fragmentiem un ieejas mezglam no 1.stāva gaiteņa uz manēžu, kā arī šā ieejas mezgla nostiprināšanas risinājums.”

Lai pabeigtu fasādes nostiprināšanas būvdarbus, ir jāveic visi iepriekš minētie papildu darbi, kas nebija iekļauti līguma ar galveno būvuzņēmēju apjomos, vai kuru izmaiņas saskaņā ar projekta precizējumiem, radījušas būtiskas būvdarbu, materiālu apjoma vai veida un līdz ar to arī finanšu ietilpības izmaiņas, kuru apjoms pārsniedz Sabiedrībai pieejamo finanšu apjomu. Šobrīd turpinās arī plaisu monitorings, ko veic sabiedrība ar ierobežotu atbildību „CMB”.

Šobrīd VSIA „Rīgas cirks” vadība jau nodrošinājusi nepieciešamos demontāžas darbus, fasādes sienai ir uzlikti pagaidu stiprinājumi, fasādi nostiprinošie pāļi ir iespiesti, visi pamati izveidoti, ieejas mezgli no ielas ēkā un no koridora uz manēžu pārbūvēti. Veicama metāla konstrukciju (kolonnu) montāža, 2.stāva fasādes sienu ar koka karkasu savienošana, jumta konstrukcijas stiprinājumu izveidošana, 1.stāva grīdas betonēšana, atsevišķu šķērssienu sagatavošana, 1.stāva iekšējās apdares veikšana.