Dizaina institūcijas

Latvijas Dizaineru savienība ir profesionāla dizaina nozares organizācija, kura apvieno dažādu dizaina jomu pārstāvjus. Latvijas Dizaineru savienības mērķis ir dizaina attīstības veicināšana, tā vērtību apzināšana un saglabāšana, Latvijas dizaineru sadarbības sekmēšana, to interešu un tiesību noteikšana un aizstāvēšana, sabiedrības izglītošana un informēšana par dizaina nozari. Latvijas Dizaineru savienība organizē Latvijas Dizaineru savienības balvu dizainā.

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs/ Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs. Pastāvīgā ekspozīcija iepazīstina ar Latvijas vadošo dekoratīvās mākslas un dizaina mākslinieku daiļradi, kā arī stāsta par dekoratīvajā mākslā un dizainā dominējošiem stiliem un virzieniem laika posmā no 19. gs. beigām līdz mūsdienām. DMDM savā darbībā par vienu no galvenajām izvirza misiju izglītot sabiedrību dizaina jautājumos, iepazīstināt ar Latvijas un ārvalstu labākajiem jomas pārstāvjiem, rosināt viedokļu apmaiņu starp speciālistiem un sabiedrību, tādējādi veicinot nozares tālāku attīstību. DMDM ar VKKF atbalstu izveidotais izglītības programmu cikls Vārds dizainam, kas veiksmīgi notiek jau piekto gadu, ietver Dizaina domnīcas pedagogiem, Sarunas un Darbnīcas pieaugušajiem, kā arī Nodarbības skolēniem.

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras mērķis ir sekmēt uzņēmējdarbības attīstību Latvijā, veicinot ārvalstu investīciju apjoma pieaugumu un palielinot Latvijas konkurētspēju pašmāju un starptautiskajos tirgos. Radošo industriju un dizaina un uzņēmējiem ir pieejami LIAA finanšu instrumenti un dažādas atbalsta programmas (tostarp, apmācības iespējas – semināri, lekcijas, kā arī dalība kontaktbiržās, nacionālajos stendos izstādēs, mesēs u.c.).

Latvijas Mākslas akadēmijas Dizaina nodaļa
Latvijas Mākslas akadēmija (LMA) ir augstākās izglītības un zinātniskās pētniecības centrs mākslā, dizainā un mākslas zinātnē.
LMA Dizaina nodaļa (dibināta 1962.gadā) piedāvā studijas četrās stratēģiski specializētās apakšnozarēs: Funkcionālais dizains, Vides māksla, Metāla dizains un Modes māksla.
LMA izveidojusi plašu sadarbības tīklu ar vadošajām mākslas un dizaina augstskolām Eiropā un pasaulē. LMA Dizaina nodaļas studenti regulāri piedalās un gūst panākumus tādos ievērojamos starptautiskos mākslas pasākumos kā Milānas mēbeļu meses jauno dizaineru izstāde “Salone Satellite”, Stokholmas mēbeļu meses jauno dizaineru izstāde “Greenhouse” u.c.
Kopš 2007. gada LMA Dizaina nodaļa katru gadu organizē Dizaina diplomandu dienas – jauno dizaineru diplomdarbu izstādi ar pavadošajām lekcijām un darbnīcām.

Rīgas Tehniskās universitātes Dizaina tehnoloģiju institūts (izsmeļošāka informācija sadaļā Dizaina izglītība)

Rīgas Tehniskās universitātes Dizaina fabrika (izsmeļošāka informācija sadaļā Dizaina izglītība)

Kultūras ministrijas finansētā radošo industriju platforma Fold  atspoguļo aktuālos procesus un jaunumus dizaina nozarē. Līdzās dažādām tematiskajām sadaļām Fold piedāvā arī plašu radošo industriju uzņēmumu katalogu, kurā var iegūt informāciju par dažādās dizaina disciplīnās praktizējošiem dizaineriem, uzņēmējiem un viņu darbiem.

Latvijas Modes palāta – nozares profesionāļu izveidota organizācija Latvijas modes industrijas izaugsmei, kas tika dibināta 2010. gada novembrī, paplašinot nodibinājuma Latvijas Modes Fonds darbības sfēru. Latvijas Modes palātas mērķis ir attīstīt modes industriju Latvijā, organizējot modes skates – redzamākā Modes manifestācija, diskusijas, prezentācijas, kontaktbiržas u.c.

Baltijas Modes federācija − biedrība, kuras darbības mērķis ir attīstīt modes industriju Baltijas valstīs. Baltijas modes federācija regulāri organizē Rīgas modes nedēļu/ Riga Fashion Week, kā arī citas ar Baltijas modes un modes dizaineru popularizēšanu saistītas aktivitātes.

Savulaik nozīmīgu ieguldījumu dizaina nozares procesu attīstībā Latvijā ir sniedzis Dizaina informācijas centrs, kura darbība šobrīd nav aktīva.

Latvian Art Directors Club – biedrība, kura rūpējas par radošo nozaru meistarības un profesionālo standartu izaugsmi, izglīto, iedvesmo un iedrošina esošo un nākamo radošo talantu paaudzi, nodrošina pieredzes un informācijas apmaiņu starp nozares profesionāļiem un sabiedrību. Latvian Art Director Club organizē radošās izcilības festivālu ADwards, kur piešķir izcilības ordeņus gan labākajām reklāmas kampaņām, gan arī grafikas un produktu dizainam.

Latvian Sound Designers Club (LSDC) - apvienība, kuras uzdevumi paredz pārstāvēt un popularizēt skaņu dizainerus Latvijā un citviet pasaulē, veidot izpratni par skaņu dizaina priekšrocībām uzņēmējdarbības vidē un kalpot kā piederības simbols un izglītības platforma vietējo skaņu dizaineru karjeras attīstībai.