Latvijas Dizaina centrs iestājas Eiropas Dizaina asociāciju apvienībā

Latvijas Dizaina centrs iestājas Eiropas Dizaina asociāciju apvienībā

Lai sekmētu Latvijas starptautisko sadarbību dizaina jomā, Latvijas Dizaina centrs maijā iestājās Eiropas dizaina asociāciju apvienībā BEDA, The Bureau of European Design Associations, kas ir lielākā un aktīvākā dizaina asociācijas apvienojošā platforma Eiropā.

Dalība Eiropas Dizaina asociāciju apvienībā Latvijai paver plašas iespējas dizaina jomā – ciešākai sadarbībai ar citu valstu dizaina veicināšanas centriem pieredzes un datu apmaiņai, kā arī kopīgu projektu īstenošanai starptautiskajā vidē, kas vērsti ne vien uz Latvijas dizaina popularizēšanu un reprezentāciju starptautiski, bet arī dizaina jomas stiprināšanu lokāli. Dalība BEDA sniedz iespēju iesaistīties dizaina politikas izstrādē Eiropas līmenī, pārstāvot Latvijas intereses un arī gūstot pieredzi un ieteikumus Latvijas dizaina stratēģijas pilnveidei.

BEDA šogad svin savu 50 pastāvēšanas gadadienu. BEDA vīzija ‒ dizainam jākļūst par ilgtspējīgas izaugsmes un labklājības virzītājspēku visā Eiropā. BEDA darbojas 49 dalībnieki, kas pārstāv 25 dalībvalstis. Organizācija savās rindās apvieno dizaina veicināšanas centrus, dizaineru profesionālās un tirdzniecības asociācijas un dizaina izglītības apvienības.

“Dizainam ir milzīgs potenciāls uzņemties būtisku lomu labāku risinājumu sniegšanā jebkurā nozarē. Radot pareizos apstākļus, tas var veicināt Eiropas globālo konkurētspēju un radīt saikni starp iedzīvotāju un vides vajadzībām un fiskālo atbildību. BEDA biedri labi apzinās dizaina vērtību un dara lielu darbu katrs savā valstī, lai parādītu laba dizaina priekšrocības. Tomēr darot vieniem, pastāv ierobežots spēju un ietekmes potenciāls, kas ir nesalīdzināmi lielāks, esot daļai no Eiropas tīklojuma. Strādājot kopā, mēs varam dalīties ar zināšanām un prasmēm un apkopot un izplatīt pierādījumus. Mēs varam sadarboties savstarpēji izdevīgu projektu īstenošanā, efektīvāk iesaistīties un palīdzēt veidot iespējas. Varam efektīvāk sniegt ieguldījumu nākamās paaudzes dizaina politikas izstrādē Eiropas līmenī,” uzsver BEDA viceprezidente Kārena Henesī (Karen Hennessy).

Latvijas Dizaina centrs savu darbību uzsāka 2018. gada decembrī. Tas izveidots pēc Kultūras ministrijas (KM) iniciatīvas. Dizaina centram deleģētie uzdevumi paredz pārstāvēt un popularizēt Latvijas dizainu mūsu valstī un citviet pasaulē, apkopot informāciju dizaina jomā, veidot komunikāciju ar dažādām sabiedrības auditorijām, sniegt konsultācijas, koordinēt sadarbību starp dizaina ekosistēmas dalībniekiem, iniciējot un kopīgi īstenojot pasākumus.

Latvijas Dizaina centra aktualitātes sociālajos medijos:

Facebook/Instagram: latviandesigncentre

Twitter: designcentreLV

Informāciju sagatavoja:
Dita Danosa,
Latvijas Dizaina centra vadītāja
29266332
Dita.Danosa@gmail.com