Slēgs līgumu par Latvijas un Ķīnas valdību savstarpējo sadarbību kultūrā

Foto no Nāciju Grand Prix Rīga 2017 un 3.Eiropas koru olimpiādes atklāšanas ceremonijas. Autors: Toms Kalniņš

18. jūlija valdības sēdē apstiprināti noteikumi, kas paredz jauna līguma slēgšanu starp Latvijas Republiku un Ķīnas Tautas Republiku par sadarbību kultūrā.

Atsaucoties Ķīnas puses iniciatīvai, Latvijas Kultūras ministrija (KM) izstrādājusi projektu starpvaldību līgumam par sadarbību kultūras jomā. Tajā paredzēts sekmēt informācijas apmaiņu un sadarbību kultūrā starp abām valstīm materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma, muzeju, vizuālās un lietišķās mākslas, mūzikas un izpildītājmākslas, bibliotēku, literatūras un tulkojumu, kino un citās jomās.

Ņemot vērā to, ka Latvijas muzejos laika gaitā ir izveidojies ievērojams ķīniešu mākslas priekšmetu krājums, kura uzturēšanai un saglabāšanai nepieciešama Ķīnas speciālistu ekspertīze un Latvijas muzeju darbinieku apmācība specifiskos restaurēšanas jautājumos, Latvija un Ķīna sadarbosies, izglītojot kultūras un mākslas profesionāļus un kultūras mantojuma profesionāļus, padziļinot sadarbību starp muzejiem, arheoloģiskās izpētes iestādēm un iestādēm, kas nodarbojas ar kultūras mantojuma aizsardzību un restaurāciju. Plānota arī pieredzes apmaiņa muzeoloģijas jautājumos.

Tāpat līguma projekts paredz, ka puses nodrošinās rakstnieku un mākslinieku apmaiņas braucienus, izpildītājmākslas trupu apmaiņas turnejas, kā arī organizēs kultūras un mākslas izstādes otras puses valstī.

Līguma projektā paredzēto pasākumu īstenošana tiks nodrošināta no KM piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem. Līgumu plānots parakstīt 3. Centrāleiropas un Austrumeiropas valstu un Ķīnas kultūras sadarbības forumā, kas notiks Ķīnā, Handžou (Hangzhou), no 2017. gada 21. līdz 25.septembrim.

Šobrīd spēkā esošā 1996.gadā noslēgtā Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības Kultūras un izglītības sadarbības līguma izpildes instrumenta - Latvijas Republikas Kultūras ministrijas un Ķīnas Tautas Republikas Kultūras ministrijas kultūras apmaiņas programmas 2016.–2020. gadam - ietvaros jau norit aktīva sadarbība ar Ķīnu, un tai ir tendence paplašināties. Latvijas kultūras pārstāvji un mākslinieciskie kolektīvi regulāri tiek aicināti piedalīties dažādos festivālos un pasākumos Ķīnā, savukārt Latvijā uzstājas Ķīnas mākslinieciskie kolektīvi un tiek rīkotas mākslas izstādes: 2014.gadā notika Liepājas Simfoniskā orķestra koncertturneja (11 koncerti) vairākās Ķīnas pilsētās; 2015.gadā Latvijas Nacionālajā operā un baletā uzstājās Ķīnas Nacionālās Pekinas operas kompānija ar viesizrādi „Female Generals of the Yang Family”; 2016.gadā Mākslas muzejā „Rīgas Birža” bija skatāma Senās Ķīnas mākslas izstāde „Zīda ceļš”, kas tapusi sadarbībā ar organizāciju „Art Exhibitions China”, notiek delegāciju un ekspertu braucieni.

Kopš 2013.gada Latvija aktīvi iekļaujas Austrumeiropas un Centrāleiropas valstu un Ķīnas sadarbības jeb „16+1” formātā, kas būtiski papildina un paplašina Latvijas un Ķīnas divpusējās attiecības kultūrā. Šī formāta ietvaros notiek kultūras ministru sanāksmes, atsevišķu kultūras nozaru (literatūra, radošās industrijas, nemateriālais mantojums u.c.) forumi, kultūras darbinieku (mākslinieku, komponistu, teātru festivālu un koncertorganizāciju direktoru u.c.) pētnieciskie braucieni uz Ķīnu. Visa 2017. gada laikā vairākās Ķīnas pilsētās norisināsies „16+1 kultūras sezona”, kurā piedalīsies arī Latvijas pārstāvji - bērnu teātris „Zīļuks”, laikmetīgās dejas grupa „ARA” un Olga Žitluhina, kā arī tiks eksponēta vizuālās mākslas izstāde.

 

Informāciju sagatavoja:
Dace Vizule
Kultūras ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste
67330306; 29192298
Dace.Vizule@km.gov.lv