Dalība starptautiskajās organizācijās

Sadarbības organizācija

Programma / Fonds

Dalības pamatojums

Apvienoto Nāciju izglītības, zinātnes un kultūras organizācija (UNESCO)

Starptautiskais kultūras daudzveidības fonds (International Fund for Cultural Diversity)

 

Ministru kabineta 2017. gada 1. marta rīkojums Nr. 100 "Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali Kultūras ministrijas programmas 22.00.00 "Kultūras projekti un investīcijas" apakšprogrammā 22.02.00 "Kultūras pasākumi, sadarbības līgumi un programmas""

Apvienoto Nāciju izglītības, zinātnes un kultūras organizācija (UNESCO)

Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas fonds (Fund for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage)

Likums “Par Apvienoto Nāciju izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas konvenciju par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu” (stājās spēkā 2004. gada 16. decembrī)

Eiropas Digitālā bibliotēka Europeana

Eiropas Digitālā bibliotēka Europeana

Ministru kabineta 2016. gada 18. maija rīkojums Nr. 301 "Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali Kultūras ministrijas programmas 22.00.00 "Kultūras projekti un investīcijas" apakšprogrammā 22.02.00 "Kultūras pasākumi, sadarbības līgumi un programmas""

Starptautiskais kultūras vērtību saglabāšanas un restaurācijas pētniecības centrs (ICCROM)

Starptautiskais kultūras vērtību saglabāšanas un restaurācijas pētniecības centrs (ICCROM)

Likums “Par Starptautiskā kultūras vērtību saglabāšanas un restaurācijas pētniecības centra statūtiem” (stājās spēkā 2012. gada 26. janvārī)

Ziemeļu dimensijas Kultūras partnerības sekretariāts

Ziemeļu dimensijas Kultūras partnerība (ZDKP)

Saprašanās memorands modalitāšu noteikšanai Ziemeļu dimensijas Kultūras partnerības dibināšanai (2010. gada 20. maijs)

Ministru kabineta 2016. gada 12. janvāra noteikumi Nr. 22 "Par Somijas Republikas valdības, Latvijas Republikas valdības, Norvēģijas Karalistes valdības, Polijas Republikas valdības, Krievijas Federācijas valdības un Zviedrijas Karalistes valdības līgumu par Ziemeļu dimensijas Kultūras partnerības sekretariāta izveidi"

Somijas Republikas valdības, Latvijas Republikas valdības, Norvēģijas Karalistes valdības, Polijas Republikas valdības, Krievijas Federācijas valdības, Zviedrijas Karalistes valdības līgums par Ziemeļu dimensijas Kultūras partnerības sekretariāta izveidi (stājās spēkā 2019. gada 29. decembrī)