Piespriesti sodi par postījumiem Asaru senkapos un senlietu nelikumīgu glabāšanu

Decembrī pasludināti spriedumi divos Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes Kriminālizmeklēšanas pārvaldes 2.nodaļas uzsāktajos kriminālprocesos.

Vidzemes apgabaltiesa apelācijas kārtībā izskatījusi krimināllietu par postījumiem valsts nozīmes arheoloģiskajā piemineklī Asaru senkapi (valsts aizsardzības Nr. 138). Krimināllietas izmeklēšanas laikā pie vainīgās personas tika atrastas arheoloģiskās senlietas, kas izmantojot metālu detektoru izraktas gan Asaru senkapos, gan arī iegūtas citās senvietās un paredzētas tālākai realizācijai kolekcionāriem. Vainīgā persona sodīta ar naudas sodu 10 minimālo mēnešalgu jeb 4300 EUR apmērā, konfiscējot izmeklēšanas laikā izņemtos metālu detektorus un to daļas. Rīgas tiesu apgabala prokuratūra pabeigusi kriminālprocesu par arheoloģisko senlietu nelikumīgu glabāšanu, nosakot divām vainīgajām personām naudas sodu 8 minimālo mēnešalgu jeb 3440 EUR apmērā un 140 stundas piespiedu darba.

Abu izmeklēšanu laikā pie vainīgajiem atrastās arheoloģiskās senlietas tiks nodotas glabāšanai Latvijas Nacionālajā vēstures muzeja krājumā.

2018. gada 1. janvārī spēkā stājās grozījumi Krimināllikumā, kas nosaka kriminālatbildību par valstij piederošu senlietu nelikumīgu iegūšanu, glabāšanu, pārvietošanu, pirkšanu, pārdošanu vai izvešanu no valsts.