Baltijas Kultūras fonds sadalījis finansējumu pirmajā projektu konkursā

Baltijas Kultūras fonda grafiskā identitāte

Ar Igaunijas Kultūras fonda starpniecību Baltijas Kultūras fonds ir apstiprinājis pirmā konkursa rezultātus. 400 000 eiro ir piešķirti Baltijas valstu kopīgajiem kultūras projektiem, kas tiks izmantoti 9 projektu atbalstam tēlotājmākslas, mūzikas un izpildītājmākslas jomā.

Kā pastāstīja Ragnārs Sīls, starptautiskās ekspertu grupas dalībnieks, “vērtējot projektus, interese par Baltijas Kultūras fonda konkursu bijusi lielāka nekā gaidīts, un, neskatoties uz to augsto kvalitāti, nebija iespējams atbalstīt visus projektus. Konkursam iesniegto 33 projektu vidū bija ļoti spēcīgi, rūpīgi pārdomāti un ilgtspējīgi priekšlikumi ar labu potenciālu, lai panāktu lielāku starptautisko atpazīstamību un ar kultūras palīdzību ievirzītu Igauniju, Latviju un Lietuvu pasaules kultūras kartē. Finansēti kultūras pasākumi, kas notiek starptautiski zināmās un pat ikoniskās vietās, piemēram, Volksbühne Berlin vai tādā labi zināmā festivālā kā “Performa” Ņujorkā.”

Fonda budžets bija 300 000 eiro, no kuriem katra Baltijas valsts ieguldīja 100 000 eiro. No šīs summas tika atbalstīti seši projekti. Turklāt Baltijas Kultūras fonds saņēma 100 000 eiro ziedojumu no Ziemeļvalstu Ministru padomes par kultūras pasākumu organizēšanu Ziemeļvalstīs. Šī summa tika sadalīta starp trim projektiem.

60 000 eiro tika piešķirti Igaunijas jūgendstila centram, kas kopā ar Latvijas Laikmetīgās mākslas centru un Viļņas “Rūperta” mākslas un izglītības centru iepazīstinās ar laikmetīgo mākslu no Baltijas valstīm “Performa” mākslas festivālā Ņujorkā, organizējot festivālu “Baltic Showcase”.

Projekts, kas atspoguļos mūsdienu mākslu no Baltijas valstīm “Manifestas 13” Marseļā 2020. gadā, saņēma 50 000 eiro. Projektu vada BAL birojs no Igaunijas, “Blind Carbon Copy” no Latvijas un “Bendri Reikalai” no Lietuvas.

Vēl 50 000 eiro tika piešķirta kopīgajam mākslas projektam “Baltic Transfer”, kurā piedalās Valsts Jaunatnes teātris “Lithuania”, Latvijas Jaunā teātra institūts un “Vaba Lava” Igaunijā, kas piedāvās iestudējumus “TR Warzsawa” Varšavā un “Volksbühne” Berlīnē.

Ar piešķīrumu 55000 eiro apmērā Neatkarīgās dejas asociācija Igaunijā sadarbībā ar Lietuvas Dejas informācijas centru un Latvijas Dejas informācijas centru iepazīstinās ar Baltijas dejas mākslu deju gadatirgos “Tanzmesse” Vācijā un “CINARS” Kanādā.

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija kopā ar Igaunijas Mūzikas un teātra akadēmiju un Lietuvas Mūzikas un teātra akadēmiju piedāvā 12 mūzikas studentiem no Baltijas valstīm iespēju studēt Karajana akadēmijā un 2021. gada maijā uzstāties ar koncertu pasaulslavenajā “Berliner Philharmonie”. Šim projektam piešķirts 30 000 eiro.

Jaunā māksla no Baltijas valstīm tiks prezentēta kinoteātrī “Kino International” Berlīnē kā daļa no sadarbības projekta starp “Kim?” Laikmetīgās mākslas centru, Tallinas mākslas zāli un Viļņas “Contemporary Arts Centre”. Projektam piešķirti 55000 eiro.

Ar 50 000 eiro lielu piešķīrumu Lietuvas Mūzikas informācijas centrs sadarbībā ar “Music Estonia” un Latvijas Mūzikas informācijas centru izveidos kopīgu stendu Baltijas valstīm “World Music Expo WOMEX 2019” Tamperē.

Kopprojekts “Nida Art Colony”, ko organizēs Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs sadarbībā ar Nida Art Colony un Narvas Mākslas rezidenci, iepazīstinās ar laikmetīgo mākslu no Baltijas valstīm Helsinkos, tam piešķirti 25 000 eiro.

Lietuvas Komponistu savienībai, Latvijas Komponistu savienībai un Igaunijas Komponistu savienībai kopīgi piešķirti 25 000 eiro, lai popularizētu mūsdienu mūziku no Baltijas valstīm Zviedrijā un Islandē.

Baltijas Kultūras fonds dibināts 2018. gadā, tā mērķis ir veicināt Baltijas valstu kultūras sadarbību un stiprināt igauņu, latviešu un lietuviešu kultūras atpazīstamību starptautiskā vidē, īstenojot kopīgus kultūras projektus un pasākumus. Finansējums tiks piešķirts katru gadu, un nākamais pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2020. gada 20. februāris. Baltijas Kultūras fonds īpaši atbalsta jaunus un vienreizējus kultūras pasākumus ārpus Baltijas valstīm, piemēram, koncertus, izstādes, festivālus, izrādes, starptautiskus pasākumus. Projektu pieteikumus izvērtē starptautiska ekspertu komisija sešu cilvēku sastāvā, kuri pārstāv visas Baltijas valstis.

Kontaktpersona:
Katrina Seppel,
Igaunijas Kultūras fonds
Katrin.Seppel@kulka.ee
Suur-Karja 23, 10148 Tallinn, Igaunija
Koordinācijas periods: 2019. gada 1. janvāris – 2021. gada 31. decembris