Latvijas Kultūras akadēmijas Satversmes sapulce rektora amatā uz otru termiņu ievēl Rūtu Muktupāvelu

Šodien, 11. aprīlī, notika Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) Satversmes sapulce, kurā tās dalībnieki uzklausīja rektora amata kandidātes – līdzšinējās rektores – profesores Rūtas Muktupāvelas piedāvātās LKA vadības programmas prezentāciju turpmākajiem pieciem gadiem, kā arī piedalījās debatēs un vēlēja. Satversmes sapulces dalībnieki vienbalsīgi ievēlēja R.Muktupāvelu LKA rektores amatā uz otru termiņu.

Atbalstu R.Muktupāvelas kandidatūrai rektora amatam pauda LKA prorektori, katedru vadītāji un LKA Studējošo pašpārvalde. Prorektore zinātniskajā darbā Anda Laķe uzsvēra R.Muktupāvelas ieguldījumu, nostiprinot LKA nozīmi un lomu ne tikai kultūras un izglītības telpā, bet arī kultūrpolitiskā līmenī gan vietējā, gan starptautiskā mērogā. A.Laķe norādīja uz līdzšinējās rektores nenovērtējamo atbildības un pienākuma sajūtu, izcilajām reprezentācijas prasmēm, par uzticību R.Muktupāvelai ne tikai no studentu un darbinieku puses, bet arī nozares pārstāvjiem, jo R.Muktupāvela paralēli rektores amatam, pārstāv nozares intereses darbojoties kā Rektoru padomes priekšsēdētāja, Kultūras padomes priekšsēdētāja, Latvijas pārstāve UNESCO Starpvaldību komitejā kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzībai un veicināšanai. R.Muktupāvela ir ne tikai autoritāte kultūras teorētiskajos un praktiskajos jautājumos, bet arī vietēji un starptautiski atzīta pētniece, ko raksturo empātiska izpratne par mākslas procesiem. Vairāki no līdzšinējās rektores kolēģiem un studenti uzsvēra R.Muktupāvelas personiskās īpašības, kā nozīmīgu faktoru izciliem R.Muktupāvelas darba rezultātiem LKA rektores amatā kopš 2014. gada.

LKA Senāta izveidotā Rektora vēlēšanu komisija 2019. gada 2. aprīlī LKA rektora vēlēšanām reģistrējusi prof. Dr. art. R.Muktupāvelu, kuru vēlēšanām nākamajam termiņam izvirzīja Studējošo pašpārvalde, Kultūras socioloģijas un menedžmenta katedra, Kultūras teorijas un vēstures katedra un Vispārējais personāls.

Saskaņā ar LKA Satversmi Rektoru uz pieciem gadiem ievēl amatā LKA Satversmes sapulce. Saskaņā ar Augstskolu likumu Rektoru amatā apstiprina Ministru kabinets. Rektora vēlēšanas organizē Senāta izveidota Rektora vēlēšanu komisija.

Papildu informācija:
Aija Lūse,
sabiedrisko attiecību vadītāja
Latvijas Kultūras akadēmija
Tel. 67114807, 29107218
www.lka.edu.lv
instagram
facebook 
twitter