Stratēģija un dokumenti

Muzeju nozares stratēģijas virsmērķis ir nodrošināt priekšnoteikumus, lai muzeji darbotos kā dinamiskas, mūsdienīgas, sabiedrībai nepieciešamas un visdažādākās sabiedrības grupas iesaistošas institūcijas, kuru identitātes pamatā ir unikāls materiālais un nemateriālais kultūras mantojums, kas ir radošuma avots, valsts bagātība, izglītības, zinātnes un ekonomiskais resurss, personības bagātināšanās un brīvā laika pavadīšanas iespēja. Stratēģiju var lasīt šeit.


UNESCO Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas Ieteikums par muzeju un kolekciju, to daudzveidības un lomas sabiedrībā aizsardzību un veicināšanu, Parīze, 2015. gada 20. novembris


Nozares dokumenti

Nacionālie normatīvie akti muzeju jomā