LMMDV projekta ietvaros izsludina pieteikšanos semināram

Projekta “Paradigmas maiņa no “tradicionālajām” uz radošajām industrijām - pamats ilgtspējīgai reģionālajai attīstībai” ietvaros Liepājā izsludināta atklāta pieteikšanās piecu dienu ilgam praktiskajam semināram un radošo darbnīcu programmai “Vizuālās un audiālās identitātes sinerģija”.

Profesionālās izglītības kompetenču centrs “Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola” (PIKC LMMDV) izsludina atklātu konkursu dalībai vienas nedēļas praktisko semināru un radošo darbnīcu programmā Vizuālās un audiālās identitātes sinerģija. Ar izglītojošās aktivitātes starpniecību plānots veicināt izpratni par dizaina terminu lietojumu un to atšķirību: Zīmolu skaņas dizains, video skaņas dizains, skaņas dizains pilsētvidē (u.c. telpiskā vidē). Audiovizuālā valoda indivīdam sniedz iespēju uztvert informāciju ar dažādiem uztveres kanāliem. Skaņas identitāte kļūst tikpat nozīmīga kā grafiskais dizains, jo mūsdienu cilvēkam, kurš piekopj multinodarbošanos (multitasking) teju ikvienā dzīves situācijā, audio vēstījums palīdz nodot un/vai saņemt vēlamo vēstījumu. Aktivitāte tiks īstenota sadarbībā ar Latvijas Skaņu Dizaineru Asociāciju. Piecu dienu garumā sesija koncentrēsies uz izpratnes iegūšanu par skaņas dizainu un vizuāli audiālas identitātes izstrādi. Iegūtās zināšanas dalībnieki varēs izmantot pārstāvēto organizāciju vai citu radošu darbību mārketinga nolūkos.

Praktisko semināru un radošo darbnīcu sesija notiks no 19. līdz 23. novembrim Liepājā, koncertzāles “Lielais dzintars” PIKC “Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas” telpās.

Informācija par projektu – dienas kārtība, pieteikuma veidlapa nedēļas praktisko semināru un radošo darbnīcu programmai ir pieejama PIKC LMMDV mājaslapā. Dalībnieku skaits ierobežots. Aizpildīta pieteikuma veidlapa līdz 4. novembrim jānosūta uz e-pastu inga.kuncite@lmmdv.edu.lv. Ēdināšanas un apmācību izmaksas tiks segtas no projekta “Paradigmas maiņa no “tradicionālajām” uz radošajām industrijām - pamats ilgtspējīgai reģionālajai attīstībai” finansējuma.

PIKC “Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola” ir Latvijas Republikas Kultūras ministrijas pārraudzības izglītības iestāde, kas nodrošina vidējo profesionālo izglītību mūzikas, mākslas un dizaina jomā, 22 dažādas izglītības programmas, tāpat skola ir Kurzemes reģiona metodiskais centrs, metodiski atbalstot Kurzemes reģiona mākslas un mūzikas skolas. PIKC LMMDV organizē un īsteno dažādus radošo jomu projektus, iepazīstina ar mūsdienu mūzikas, mākslas un dizaina tendencēm, attīsta radošās industrijas, vecina sadarbību starp dažādām radošo jomu organizācijām gan Latvijā, gan ārvalstīs.

Šī PIKC “Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas” izglītības programma notiek kopīgā projekta Nr. LLI-338 “Paradigmas maiņa no “tradicionālajām” uz radošajām industrijām - pamats ilgtspējīgai reģionālajai attīstībai” ietvaros. Projektu LLI-338 īsteno saskaņā ar INTERREG V-A Latvija-Lietuva pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020. gadam. Vadošais partneris: Kuldīgas novada pašvaldība, projekta partneri: Klaipēdas Kultūras komunikāciju centrs, Viļņas Mākslas akadēmijas Nidas mākslas koledža, Liepājas radošās industrijas klasteris un PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola. Projekta kopējais budžets ir EUR 220 193.06, tostarp EUR 187 164,08 no ERAF finansējuma.

Šī informācija tiek sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs informācijas saturu pilnībā atbild PIKC “Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola”, un nekādā gadījumā to nevar uzskatīt par Eiropas Savienības oficiālu nostāju.

Informāciju sagatavoja:
Inga Kuncīte,
PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas
Projektu vadītāja
inga.kuncite@lmmdv.edu.lv