Tautas mūzikas festivāls “Dzīvā mūzika” Piedāvās vērienīgu četru dienu programmu

Antons Rutka un Pēteris Verebs no Dagdas demonstrē tradicionālo bubyna spēli. Foto no “Skaņumājas” arhīva
Antons Rutka un Pēteris Verebs no Dagdas demonstrē tradicionālo bubyna spēli. Foto no “Skaņumājas” arhīva

No 17. līdz 20. oktobrim Rīgā un Cēsīs risināsies starptautiskais tautas mūzikas festivāls “Dzīvā mūzika”, ko organizē Latvijas Nacionālais kultūras centrs un biedrība “Skaņumāja”. Šogad festivāla programma ietver daudzveidīgas norises, ierastos tradicionālās mūzikas koncertus ievadīs praktiskās meistarklases un diskusija par amatiermākslas sabiedrisko nozīmi.

Katru gadu festivālā tiek īpaši izcelts kāds tautas mūzikas instruments un šogad tās ir mazās bundziņas, tamburīns jeb bubins, kas Latvijas tradicionālajā mūzikā izceļas ar savdabīgu, atraktīvu spēles tehniku. Galvenais festivāla “Dzīvā mūzika” mērķis ir muzikālā mantojuma tālāknodošana. Līdzās koncertiem allaž tiek rīkotas meistarklases, kurās jaunie mūziķi var papildināt spēles prasmes gan no vecākās paaudzes, gan arī ar etnogrāfisko vākumu starpniecību. Ieskatu kaimiņtautu radniecīgajās spēles tradīcijās piedāvā festivāla starptautiskā dimensija – svētkos aicināti piedalīties mūziķi no Lietuvas, Krievijas, Baltkrievijas un Anglijas.

“Šogad festivāla norises ir ievērojami paplašinātas. Līdzās instrumentu spēles tradīcijām, vēlamies runāt arī par amatiermūziķu darbības sociālo funkciju, ko ikdienas gaitā nereti nepamanām. Iesaistoties biedrības “Sadarbības platforma” veidotajā projektā, varējām uzaicināt tautas mākslas un izglītības kompānijas “Wren Music” (Devona, Lielbritānija) speciālistus, kas dalīsies ar idejām un praktiskā darba pieredzi. Lielbritānijā ir īpaša profesija - kopienas mūziķis, kurš sadarbojas ar dažādām vietējām sociālām grupām, iedrošina un palīdz viņiem iesaistīties muzikālās aktivitātēs. Šādi tiek nodrošināta indivīdu attīstības iespējas un dzīves kvalitāte kopumā. Latvijā šādu uzdevumu, lai arī bez īpaša nosaukuma, veic pašdarbības kolektīvu vadītāji, īpaši reģionos, kur vide ir noslēgtāka un iedzīvotājiem ir mazāk iespēju iesaistīties sabiedriskās aktivitātēs.” stāsta Ilmārs Pumpurs, Latvijas Nacionālā kultūras centra Folkloras un tautas mūzikas eksperts.

Metodiskajā seminārā pašdarbības kolektīvu vadītāji varēs praktiski iepazīties ar britu izveidoto metodiku dziedāšanas un instrumentu spēles nodarbību vadīšanai un muzikalitātes attīstīšanai personām bez iepriekšējas pieredzes. Savukārt atbildīgie par kultūras dzīves organizēšanu aicināti piedalīties diskusijā par plašākām mūzikas izmantošanas iespējām kopienas dzīvē un sociāli atbildīgu amatiermākslas procesu. Seminārs un diskusija tiek rīkota ar Britu padomes atbalstu, lai veicinātu dažādu sociālo grupu vienlīdzīgas iespējas.

Izglītojošā programma ar festivāla “Dzīvā mūzika” muzikālajām norisēm saslēgsies 18.oktobra vakarā Mūzikas akadēmijas Ērģeļu zālē ar angļu tradicionālās mūzikas grupas “Wren Music” koncertu. Savukārt 19.oktobrī koncertā Cēsu izstāžu namā un 20.oktobrī centrā “Koka Rīga” par muzikālo baudījumu gādās Latvijas muzikantu grupas un festivāla ārzemju viesi. Lekcijās un meistarklasēs būs iespējams iepazīties ar mazo bundziņu spēles paņēmieniem un muzicēšanas tradīciju īpatnībām Latvijā un kaimiņzemēs.

Festivālu rīko Latvijas Nacionālais kultūras centrs un biedrība “Skaņumāja”, atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds un Britu padome.

Tautas mūzikas festivāls Dzīvā mūzika

PASĀKUMU PROGRAMMA

17.oktobrī

12.00 Lekcija “Mūziķa darba iespējas sociālo uzdevumu risināšanā”
Latvijas Nacionālajā kultūras centrā, Pils laukumā 4, Rīgā

14.00 Praktiskās nodarbības “darba paņēmieni dziedāšanas un instrumentu spēles nodarbību vadīšanā un muzikalitātes attīstīšana personām bez iepriekšējas pieredzes”
Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijā, Krišjāņa Barona ielā 1, Rīgā

19.30 Praktiskā nodarbība par grupas sagatavošanu kustību un deju nodarbībai un angļu tradicionālo deju meistarklase
LU Fizikas un matemātikas fakultātes bijušajās telpās, Zeļļu ielā 25, Rīgā

18.oktobrī

12.00 Diskusija par plašākām mūzikas izmantošanas iespējām kopienas dzīvē un sociāli atbildīgu amatiermākslas procesu
Eiropas Savienības mājā, Aspazijas bulvārī 28, Rīgā

19.00 Festivāla atklāšanas koncerts
Tradicionālās mūzikas grupa Wren Music (Devona, Anglija)
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Ērģeļu zālē, Krišjāņa Barona ielā 1, Rīgā

19.oktobrī

17.00 Svētku koncerts
Cēsu izstāžu namā, Pils laukumā 3, Cēsīs

20.oktobrī
Koka ēku renovācijas centrā Koka Rīga, Krāsotāju ielā 12, Rīgā

12.00 Lekcijas un meistarklases
Jana Hramcova (Baltkrievija), Alberts Bartašus (Lietuva), Džons Daijers (Anglija), Jelizaveta Aņšina un Vladimirs Jurjevs (Krievija), Ilmārs Pumpurs (Latvija)

17.00 Festivāla noslēguma koncerts

Festivālā piedalās:

Tautas mūzikas grupa "Raspaloska" (Baltkrievija), Alberts Bartašus (Lietuva), Džons Daijers un Mets Normans (Devona, Anglija), Jelizaveta Aņšina, Vladimirs Jurjevs un Mihails Kolotjevs (Ļipecka, Krievija), Drabešu muižas muzikanti (Latvija), Lielvārdes folkloras kopa Josta (Latvija), Skaņumājas muzikanti (Latvija).

Plašāka informācija:
Astra Spalvēna,
LNKC Mārketinga vadītāja
26330992
astra.spalvena@lnkc.gov.lv