Būvdarbi Krustpils pilī tuvojas noslēgumam

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Kraps iepazīstas ar Krustpils pils atjaunošanas gaitu

Šī gada 10. februārī Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Kraps kopā ar atbildīgajiem speciālistiem, būvnieka pārstāvjiem, kā arī Jēkabpils Vēstures muzeja direktori Inesi Berķi, piedalījās ES finansētā SAM5.5.1 projekta Nr.5.5.1.0/17/I/005 “Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā” būvsapulcē, kā arī iepazinās ar Krustpils pils atjaunošanas gaitu.

Būvdarbi Krustpils pilī tuvojas noslēgumam. Šobrīd aktīvākie darbi notiek Krustpils pils A korpusa otrā stāva telpās. Būvdarbu veicējiem Piegādātāju apvienībai “BŪVUZŅĒMUMAM RESTAURATORS un Erbauer group” atlikuši vēsturiskā parketa ieklāšanas darbi, kuri jārestaurē un kuriem jāveic apdare, jāuzstāda lustras un jāmontē dārza strūklaka, kuru paredzēts atklāt Muzeju nakts pasākumā Jēkabpils pilsētas jubilejas gada ietvaros.

Pagājušā gada novembrī tika nodota Jēkabpils Vēstures muzeja pastāvīgā ekspozīcija ar 7 atsevišķām ekspozīcijām- Strūves ģeodēziskā loka punkts Jēkabpilī, Vecticībnieku mantojums Jēkabpilī, Izgatavots Jēkabpilī. 19. – 21. gs, Mēs lepojamies, Cīņas par brīvību 20. gs., Mūsu senvēsture, Laikrādis. Jēkabpils. Krustpils, Krustpils pilī, kas ir jauns pakalpojums un veicinās tūristu piesaisti atjaunotajai Krustpils pilij.

Pēc Krustpils pils apskates A. Kraps informēja: “Pēc šodienas būvsapulces un speciālistu komentāriem tās gaitā, man radās pārliecība, ka Eiropas Savienības projekta realizācijas termiņi tiks ievēroti un darbi tiks pabeigti laikā. Ceru, ka jēkabpilieši un pilsētas viesi, kuri pēc objekta atklāšanas apmeklēs Krustpils pils ekspozīcijas, būs patīkami pārsteigti par redzēto.”

Informācijai

Jēkabpils pilsētas, Ogres novada un Kokneses novada pašvaldība piedalās Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansēta projekta “Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā” īstenošanā. Projekta mērķis ir saglabāt, aizsargāt un attīstīt Daugavas krasta pašvaldību attīstības programmās balstītu nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu - Krustpils pili, Kokneses viduslaiku pilsdrupas un sanatoriju “Ogre”. 2018. gada 6. aprīlī Jēkabpils pilsētas pašvaldība kā šī projekta pieteikuma iesniedzējs parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par minētā projekta īstenošanu. Projekta īstenošanas laiks 30 mēneši: no 2018. gada 6. aprīļa līdz 2020. gada 30. septembrim.

Projekts “Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā” ir viens no kopumā 10 valstī kultūras un dabas mantojuma saglabāšanai un attīstībai veltītiem projektiem, kuri pēc Kultūras ministrijas organizētas projektu ideju priekšatlases ir saņēmuši iespēju pieteikties ERAF līdzfinansējam. Projekts tiek īstenots Kultūras ministrijas pārziņā esošā ERAF līdzfinansētā 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir 4 198 599,66 EUR, no tām 1 392 352,96 EUR ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.

 

Informācija
Inese Vītola
Projekta vadītāja
Inese.Vitola@jekabpils.lv