Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros tapušie darbi būs apskatāmi Rīgā

Jaunie mākslinieki plenērā

"Šis projekts ļāva man iepazīt ļoti skaistu vietu, to gleznot un zīmēt. Uzturoties vairākas dienas Liepas pagastā kopā ar meitenēm, kuras ir ļoti jaunas, grūtos apstākļos, bet par spīti ​visam - priecīgas un ambiciozas, ieguvu plašāku skatu uz dzīvi un privilēģijām, kuras iepriekš nebiju manījusi", lūk, tieši tik sirsnīgi skan vārdi no jauniešiem, par nesen noslēgušos projektu “Uzziedam!”

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (IKSD) jau otro gadu organizē projektu konkursu “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”, kas tiek organizēts Izglītības kvalitātes valsts dienesta administrētā Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (8.3.4.0/16/I/001) ietvaros.

Jaunatnes iniciatīvas projekts “Uzziedam!” ir aizsākās no 1.augusta. Viena daļa tika īstenota Liepas pagastā. Projekta mērķis bija samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, kā iemesli var būt visdažādākie, kā, piemēram, motivācijas trūkums, nepieciešamība kļūt par darba tirgus dalībnieku un citi cēloņi. Konkursu organizē IKSD, bet to īsteno “Latvijas Baleta un Dejas Ģilde” sadarbībā ar Profesionālās izglītības kompetences centru Nacionālo Mākslu vidusskolu (PIKC NMV), tāpēc arī radošums un darbs, bija projekta pirmās daļas pamatā, tās bija gleznošanas, zīmēšanas, skicēšanas, filmu analīzes un lekcijas par laikmetīgo mākslu. Jāpiebilst, ka projektā piedalās ne tikai jaunieši, kas pēc mērķa atbilst projektam, bet arī citi interesanti, jo svarīgi, lai rastos sinerģija, lai būtu kopības un atbalsta sajūta.

Projekta otrajā daļā bija 10 mākslas terapiju nodarbību cikls, ko vadīja lieliska mākslas terapeite Laura Danilāne. Tās apmeklēja 12 NMV izglītojamie.

Kopsummā projektā iesaistījās vairāk nekā 33 dalībnieki, no kuriem 15 jaunieši bija

ar priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku.

Viens no projekta gala rezultātiem – izstāde ar Liepas pagasta ainavām – pašreiz ir apskatāma PIKC NMV struktūrvienībā “Jaņa Rozentāla Mākslas skola”, pirms tam tā bija redzama Liepas muižā, un vēlāk ceļos uz PIKC NMV struktūrvienību “Rīgas Horeogrāfijas skola”. Tika izveidots informatīvs buklets par projekta norisi un projekta laikā iegūto pievienoto vērtību. Taču pats nozīmīgākais ieguvums ir projektā iesaistīto jauniešu prieks un emocionālā labsajūta, kas mūsdienās ir tik ļoti svarīgs aspekts un priekšnosacījums veiksmīgam un gribošam darboties jaunietim.

Vēlamies pateikt lielu paldies:

Gitai Binānei un “Cerību centrs” iemītniekiem par mājīgo un silto uzņemšanu
Vitai Jurjānei - par meistarklašu vadīšanu
Laurai Danilānei par mākslas terapiju vadīšanu
Regīnai Kaupužai par pašaizliedzīgu administratīvo darbu
Baibai Gustei par lieliskām lekcijām
Annai Līgai Kļaviņai par ieteikumiem un padomiem

 

Papildu informācija:
Ineta Vīksna,
Nacionālās Mākslu vidusskolas
Jaņa Rozentāla Mākslas skolas
projektu vadītāja
+371 29151252
ineta.viksna@nmv.lv 
www.nmv.lv / www.jrskola.lv