Publicēti rezultāti ES programmas „Eiropa pilsoņiem” 1.atbalsta darbībā „Eiropas vēstures piemiņas pasākumi” 2019.gada 1.februāra projektu uzsaukumam

Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (EACEA) ir publicējusi rezultātus ES programmas „Eiropa pilsoņiem” 1.atbalsta darbībā „Eiropas vēstures piemiņas pasākumi” (European remembrance) 2019.gada 1.februāra projektu pieteikumu uzsaukumam. Kopumā no visām Programmas dalībvalstīm tika iesniegti 262 projekti. Finansējumu saņēmuši 45 projekti.

No Latvijas tika iesniegti 5 projekti, no kuriem atbalstīts tika biedrības „European Association „World-Our Home” iesniegtais projekts „15th Anniversary of EU Enlargement”.

Ir atbalstīts arī projekts, kurā kā sadarbības partneris darbojas biedrība „Sistema Un G Latvija”.

Ar ES programmas „Eiropa pilsoņiem” 1.atbalsta darbības „Eiropas vēstures piemiņas pasākumi” (European remembrance) rezultātiem var iepazīties ŠEIT