Konkurss mākslas un zinātnes, tehnoloģiju maģistra programmas mācību moduļa izveidei

 

Eiropas Komisija ES programmas "Radošā Eiropa" Starpnozaru daļas ietvaros izsludina konkursu par inovatīva, starpdisciplināra maģistra programmas mācību moduļa izveidi, kurā tiktu apvienota māksla un zinātne/tehnoloģijas ar uzņēmējdarbību.

Mācību modulim jānodrošina:

- zināšanas, kompetence mākslā, zinātnē, tehnoloģijās, biznesa vidē

- kultūras un mākslas studiju pilnveidošana, tās apvienojot ar uzņēmējdarbību un tehnoloģijām

- attīstot uzņēmējdarbības kultūru starp studentiem un pasniedzējiem

- stimulējot inovatīvu mācību vidi

 

Projekta ietvaros projekta iesniedzējs un vismaz 2 partneri no 2 citām valstīm (kopā 3 dažādu valstu organizācijas) veido sadarbības konsorciju.

Atbilstīgs projekta iesniedzējs ir augstākās izglītības iestāde, kurā tiek piedāvātas maģistra grāda programmas.

Atbilstīgie projekta partneri ir juridiskas organizācijas, kas sniedz ieguldījumu konkursa mērķa sasniegšanā. Kā partneri drīkst būt augstākās izglītības iestādes, pētniecības institūti, radošo industriju uzņēmumi u.c.

Konkursā kopējais pieejamais finansējums sastāda 1,5 miljonus EUR. Viena projekta maksimālais grants nevar pārsniegt 500 000 EUR, kas ir 80% no projekta kopējā budžeta.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: š.g. 10. oktobris

Plašāk par konkursu un konkursa dokumentācija ŠEIT