Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā diskusija “Tradīcijas spēks. Mūžīgie un mainīgie svētki 20. gadsimtā”

Apsveikums Ziemassvētkos. 1989. gads. Māksliniece Daina Lapiņa
Apsveikums Ziemassvētkos. 1989. gads. Māksliniece Daina Lapiņa

11. decembrī plkst. 18.00 Latvijas Nacionālais vēstures muzejs (Brīvības bulvārī 32, Rīgā) interesentus aicina uz Vēlo otrdienu sarīkojumu izstādē “Latvijas gadsimts” – šajā reizē notiks diskusija par svētku svinēšanas tradīcijām pēdējos simts gados Latvijā. Ieeja muzejā – bez maksas.

 

Sarunā piedalīsies Anda Laķe, Latvijas Kultūras akadēmijas prorektore, profesore; Ilga Reizniece, folkloriste un pedagoģe, grupas “Iļģi” mākslinieciskā vadītāja; Toms Ķencis, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētnieks; Daina Bleiere, LU Latvijas vēstures institūta vadošā pētniece, Rīgas Stradiņa universitātes asociētā profesore.

Latvija 20. gadsimtā ir bijusi pakļauta nemitīgām politiskām un sociālām pārmaiņām – kultūras telpā vienas ideoloģijas uzslāņojumi pārklājušies ar nākamajiem, tiecoties izmainīt svētku kalendāru un tradīcijas, tādējādi – arī nācijas identitāti un vērtības. Šajos apstākļos īpaša loma bijusi tradīcijas spēkam. Kā šajā paliekošā un mainīgā saspēlē veidojusies kultūras vide, latviskie, aizliegtie un atļautie svētki? Ko svinēja, kas tika uzskatīti par latviskiem svētkiem starpkaru Latvijā un vēlāk? Vai un kādā veidā svētku un svinēšanas tradīcijas tika pārmantotas padomju okupācijas laikā? Kad, kā un cik noturīgi iesakņojās padomju okupācijas periodā ieviestie jauninājumi? Kas mēs esam šodien, ja uzskatām, ka “esam tas, ko mēs svinam”? Īpaša uzmanība tiks veltīta tām svētku un svinēšanas tēmām, kas atspoguļotas arī Latvijas muzeju kopizstādē “Latvijas gadsimts”.

Detalizētāka informācija:
Astrīda Burbicka,
LNVM Muzejpedagoģijas un izstāžu departamenta vadītāja
tel. 67221357, mob. tel. 26341556
e-pasts: astrida.burbicka@lnvm.lv

www.latvijasgadsimts.lv

LNVM
www.lnvm.lv
facebook
twitter
instagram
youtube
Latvijas Skolas soma

„DAUDERI”
twitter
facebook

TAUTAS FRONTES MUZEJS
twitter
facebook

________________________
LATVIJAS NACIONĀLAIS VĒSTURES MUZEJS (LNVM)
ir trešais vecākais muzejs Latvijā un vienīgais Latvijas vēstures muzejs pasaulē. Kopš dibināšanas 1869. gadā, LNVM ir kļuvis par lielāko latviešu tautas muzejisko vērtību krātuvi - tā kolekcijās ir vairāk nekā miljons priekšmetu: arheoloģiskajos izrakumos iegūtas senlietas, rotu un monētu depozīti, tautastērpi, tradicionālie darbarīki, tautas lietišķās mākslas darinājumi, sadzīves priekšmeti, fotogrāfijas, dokumenti, kartes, gravīras, gleznas u. c. Latvijas vēstures liecības. Muzeja misija ir Latvijas valsts un tautas interesēs vākt, saglabāt, pētīt un popularizēt Latvijas un pasaules garīgās un materiālās kultūras liecības no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām, kam ir arheoloģijas, etnogrāfijas, numismātikas, vēstures vai mākslas vēstures nozīme.
Pēc 2013. gada jūnija ugunsnelaimes Rīgas pilī LNVM krājums pārcelts uz pagaidu telpām Lāčplēša ielā 106, ekspozīcijas un izstāžu zāles atrodas pagaidu telpās Brīvības bulvārī 32. Muzejs plāno atgriezties renovētajā Rīgas pilī pēc tās otrās kārtas atjaunošanas.
Muzejs veic pētniecisko darbību, organizē konferences un seminārus, veido ceļojošās izstādes, sadarbojas ar Latvijas skolām, iestādēm, izdod rakstu krājumus un citas publikācijas.
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja nodaļas ir Dauderi un Tautas frontes muzejs.