No vācbaltiešu pie latviešu kultūras

26. martā plkst. 13.00 Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā, Alberta ielā 12–9, būs iespēja noklausīties lekciju “RŪDOLFS BLAUMANIS. PAGRIEZIENA PUNKTS – NO VĀCBALTIEŠU PIE LATVIEŠU KULTŪRAS”. Lekciju lasīs muzeja speciāliste Mag. hist. Maija Ārena.

Mācības vācu skolās, pirmie publicētie darbi vācu valodā, viena no pirmajām darba vietām vācbaltiešu laikrakstā – atslēgas frāzes, kas raksturo Rūdolfa Blaumaņa jaunības gadus. Rakstniece Anna Brigadere dalījusies atmiņās, ka “kulturālu sabiedrību Blaumanis gan meklējis ārpus savas tautas, sevišķi savas darbībās pirmajā laikā, kur tas daudz apgrozījies vācu literāriskās aprindās un bijis kādu laiku arī “Zeitung für Stadt un Land” līdzstrādnieks”.

Kāda strīda reizē Blaumanis dramatiski izsaucies: “Bet es gribu laukā. Laukā no tā pīļu dīķa! ” Šis strīda karstumā izteiktais izsauciens parāda rakstnieka ambīcijas būt novērtētam ne tikai savā tautā, bet arī no sveštautu kritiķu puses. Nonākot jaunā vidē un iepazīstot neierastus cilvēkus, Blaumanis pārvērtēja jaunībā aizsākto virzību uz iekļaušanos vācu kultūrā. 25 gadu vecumā viņš izdarīja apzinātu izvēli tiekties pēc latviešu sabiedrības un kultūras. Tas ir pagrieziena punkts, kas šodien ļauj rakstnieku dēvēt par vienu no spilgtākajiem 19. gadsimta beigu un 20. gadsimta sākuma latviešu rakstniekiem.

Lekcijā klausītāji uzzinās, kāpēc nebija nemaz tik viegli pieņemt lēmumu par labu latviešu rakstniecībai, kā arī kādas personības un vide rosināja topošo rakstnieku pievērsties latviešu kultūras un valodas izkopšanai.

Lekcijas apmeklējums – 2,50 eiro
Skolēniem, studentiem, senioriem –1,50 eiro

Tuvāka informācija pa tālruni 67331641 vai e-pastu: jrrbm@memorialiemuzeji.lv, kā arī http://www.memorialiemuzeji.lv

Informāciju sagatavoja Maija Ārena,
Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzeja speciāliste